Mantelzorg en wonen

Steeds meer mensen blijven langer thuiswonen. En dat maken mantelzorgers mede mogelijk. Maar wat doe je als de zorg steeds intensiever wordt? En als je niet bij elkaar in huis woont en/of de afstand (te) ver is?

Mantelzorgers en zorgbehoevende zoeken daarin naar oplossingen. En ook gemeenten hebben te maken met deze ontwikkeling. Er is steeds meer behoefte aan mantelzorgwoningen of om de woning aan te passen zodat thuiswonen nog wel mogelijk is. Wat kun je doen om de woning aan te passen? En wat zijn de mogelijkheden om (dichter)bij elkaar te wonen? Hieronder meer informatie, want in veel gevallen heb je met voorwaarden en regels te maken.

Informeer bij gemeente

Neem contact op met de betreffende Westfriese gemeente over de mogelijkheden voor woningaanpassingen vanuit de WMO. Een woningaanpassing kan ervoor zorgen dat de naaste langer thuis kan wonen. Wat helpt is bijvoorbeeld handgrepen in de badkamer of een verbouwing om het huis rolstoelgeschikt te maken. Ook kan de gemeente informeren over in welke mantelzorggevallen er een urgentieregeling mogelijk is als er met spoed een woonruimte nodig is.

Landelijke informatie over mantelzorg en wonen

MantelzorgNL
Op MantelzorgNL lees je meer over:

  • Woningaanpassing
  • Mantelzorgwoning
  • Pré-mantelzorgwoning
  • Meergenaratiewoning
  • Bij elkaar in de buurt wonen: urgentie?
  • Financiële en juridische gevolgen van inwonen
  • Inwonen en medehuurderschap
  • Verhuizen naar het verpleeghuis
  • Blijverslening
  • Mantelzorgerwoning en WOZ-waarde

Ook heeft MantelzorgNL een Special Mantelzorgwoningen gemaakt die je kunt bestellen op de website.

Rijksoverheid
Wil je meer weten over welke regels er gelden voor de bouw van een mantelzorgwoning? Vraag bij de gemeente na hoe de regels precies zijn. Meer algemene informatie vind je op de site van de Rijksoverheid.

Regionale informatie over mantelzorg en wonen

Intermaris
Past de huidige woning niet meer bij de zorgsituatie? Misschien kan de doorstroommakelaar van Intermaris (gemeente Hoorn) helpen om mensen te kunnen laten verhuizen.

Lekker blijven wonen
Heb je in je werk contact met ouderen die thuiswonen?
Attendeer ze dan op ‘Lekker blijven wonen’! Op deze site en in de nieuwsbrief krijgen mensen die ouder worden (en hun omgeving) tips en suggesties om zo lang mogelijk op een prettige manier thuis te blijven wonen. Dit is een initiatief van gemeente Hoorn, Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec.
https://www.lekkerblijvenwonen.nl/

MEE woonwinkel
Zoek je voor een cliënt, en daarmee ook voor de familie, een aangepaste woning of woningvoorziening? Zoals een particulier wooninitiatief, de mogelijkheid begeleid te wonen, ambulante begeleiding, ouderinitiatieven voor mensen met een beperking in combinatie met zorg? Op deze website vind je woningaanbod voor mensen met een beperking, waarvan een aantal mogelijkheden in West-Friesland.
https://www.meewoonwinkel.nl

Woonmatch West-Friesland
Voor mantelzorgers zijn er speciale regelingen. Ken je als professional een mantelzorger die door de mantelzorgsituatie in West-Friesland wil wonen? Attendeer dan op de mogelijkheden van Woonmatch: https://www.woonmatchwestfriesland.nl/faq

Tips

Stappenplan mantelzorg en wonen
Attendeer mantelzorgers op het ‘Stappenplan mantelzorg en wonen’ van MantelzorgNL. Het geeft inzicht wanneer zij een keuze willen maken in het wel of niet dichterbij elkaar wonen. En helpt om de praktische mogelijkheden te onderzoeken.

Webinars en cursussen
MantelzorgNL geeft geregeld webinars en cursussen over ‘Mantelzorg en wonen’. Zowel voor mantelzorgers als professionals, bijvoorbeeld over mantelzorgwoningen en pre-mantelzorgwoningen. Houd hun website in de gaten voor de actuele agenda.