Wet- en regelgeving

Ben je professional en wil je mantelzorgers informeren over wetten en regels? Hieronder vind je verwijzingen naar relevante wetten waar zij mee te maken kunnen krijgen.

Heeft de mantelzorger iemand nodig die meedenkt over welke ondersteuning passend is? De West-Friese gemeenten bieden gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aan. De cliëntondersteuner helpt bij het aanvragen en maken van zorgafspraken.

Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeraars voeren de Zorgverzekeringswet uit. Naast de basisverzekering voor bijvoorbeeld thuiszorg, reguliere zorg (huisarts, ziekenhuis en apotheek), opname in een instelling of indicaties voor intensieve zorg, zijn er aanvullende vergoedingen zoals voor respijtzorg (logeren) en de inzet van een mantelzorgmakelaar.
Lees meer op ’Verzekeringen voor mantelzorgers’.

Wmo

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) helpt mensen om zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. De gemeente voert ‘keukentafelgesprekken’ om de hulpvraag in kaart te brengen en de zorg en ondersteuning te regelen. Ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Meer informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning:

Keukentafelgesprek
Ben je professional en wil je mantelzorgers informeren of voorbereiden op het keukentafelgesprek? Attendeer ze dan op:
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/ondersteuning/het-keukentafelgesprek/

Werk je als gesprekvoerder Wmo of Jeugdwet?
In het stappenplan van MantelzorgNL lees je hoe je mantelzorgers betrekt bij het keukentafelgesprek en wat je kunt doen om hen te ondersteunen.
https://www.mantelzorg.nl/professionals/publicaties/factsheet-keukentafelgesprek-met-mantelzorgers/

Wlz

In de Wlz (Wet langdurige zorg) is de zware, intensieve zorg voor mensen met een handicap, kwetsbare ouderen en mensen met een psychische aandoening geregeld. Meer informatie over de Wet langdurige zorg:

Jeugdwet

Via de Jeugdwet zetten gemeenten professionele hulp in voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, die te maken hebben met opgroeiproblemen, een aandoening, beperking of stoornis. Meer informatie over de Jeugdwet:

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een pgb bepalen cliënten en mantelzorgers zelf waar de zorg, verpleging of hulp ingekocht wordt om meer regie over de zorg te houden. Meer informatie over een Persoonsgebonden budget:

Leestips

Organisaties met dit ondersteuningsaanbod

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen

Bezoek de website  E-mail: info@familievertrouwenspersonen.nl Telefoonnr: 030 – 271 23 18 Bezoekadres: Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht Het bureau van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen is gevestigd te Utrecht. Vanuit de landelijke organisatie werkt elke...

Lees meer
Gemeente Stede Broec

Gemeente Stede Broec

Bezoek de website E-mail: gemeente@stedebroec.nl Telefoonnr: 0228-510111 Bezoekadres: De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel De gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Voor het onderdeel mantelzorg is ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet...

Lees meer
Gemeente Opmeer

Gemeente Opmeer

Bezoek de website E-mail: gemeente@opmeer.nl Telefoonnr: 0226-363333 Bezoekadres: Klaproos 1, 1716 VS Opmeer Gericht op de mantelzorger is gemeente Opmeer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze wet staat opgenomen...

Lees meer
Gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn

Bezoek de website van de gemeente Hoorn en de website van 1.Hoorn E-mail: gemeente@hoorn.nlTelefoonnr: 0229-252200Bezoekadres: Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn Gemeente Hoorn: Aan de Nieuwesteen 1 is het stadhuis gevestigd. In het stadhuis kunnen mensen voor...

Lees meer
Gemeente Koggenland

Gemeente Koggenland

Bezoek de website E-mail: info@koggenland.nl Telefoonnr: 0229-548400 Bezoekadres: Middenhof 2, 1648 JG De Goorn De gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Voor het onderdeel mantelzorg is ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke...

Lees meer
Gemeente Enkhuizen

Gemeente Enkhuizen

Bezoek de website E-mail: stadhuis@enkhuizen.nl Telefoonnr: 0228-360100 Bezoekadres: Hoogstraat 11, 1601 KT Enkhuizen De gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Voor het onderdeel mantelzorg is ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke...

Lees meer
VrijwilligersNH

VrijwilligersNH

Bezoek de website E-mail: info@vrijwilligersnh.nl Telefoonnr: 0229-576416 Bezoekadres: Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC Wognum Coördinatie van vrijwilligerswerk VrijwilligersNH is een onderdeel van WilgaerdenLeekerweideGroep (WLG) en coördineert het...

Lees meer
MEE & de Wering

MEE & de Wering

Bezoek de website E-mail: info@meewering.nl Telefoonnr:  088 - 0075 140 Bezoekadres: Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn Wij zorgen er voor dat mensen hun leven weer op de rit krijgen MEE & de Wering zorgt ervoor dat iedereen die (tijdelijk)...

Lees meer
Geriant

Geriant

Bezoek de website E-mail:  info4@geriant.nl Telefoonnr:  0229 741 741Bezoekadres: Lepelaar 4, 1628 CZ Hoorn Hulpverlening bij dementie Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende...

Lees meer
Gemeente Drechterland

Gemeente Drechterland

Bezoek de website E-mail: gemeente@drechterland.nl Telefoonnr: 0228-352352 Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 1616 AV Hoogkarspel De gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Voor het onderdeel mantelzorg is ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet...

Lees meer
Gemeente Medemblik

Gemeente Medemblik

Bezoek de website E-mail: info@medemblik.nl Telefoonnr: (0229) 85 60 00 Bezoekadres: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum Medemblik is een actieve en ondernemende gemeente in West-Friesland. De gemeente telt bijna 45.000 inwoners. Onze wijkteams geven gratis...

Lees meer
WilgaerdenLeekerweideGroep

WilgaerdenLeekerweideGroep

Bezoek de website E-mail: zorgbemiddeling@wlgroep.nl Telefoonnr: 0229-576868 Hoofdkantoor: Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC WognumOverzicht locaties: https://www.wlgroep.nl/locaties/ Zorg, begeleiding, behandeling en advies We vinden het belangrijk dat iedereen zijn leven...

Lees meer