Mantelzorg: wat is dat?

mantelzorg: wat is dat?

Er zijn bijna 5 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 830.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week (bron: MantelzorgNL).

De betekenis van ‘mantelzorg’ kan per situatie verschillen.

Definitie ‘mantelzorg’

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) definieert mantelzorg als:
‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

Om voor een mantelzorgwaardering in aanmerking te komen gebruikt men soms wel de voorwaarden dat een mantelzorger minimaal 8 uur per week zorgt, gedurende minimaal de duur van 3 maanden. Kijk per gemeente welke voorwaarden zij gebruiken. Kijk voor meer informatie over de ‘mantelzorg’ definitie op:

MantelzorgNL
Rijksoverheid

Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg die je in alle redelijkheid kunt verwachten van een partner, ouder, kind of huisgenoot. Waarbij het gaat om onbetaalde hulp (soms is er wel een vergoeding vanuit het persoonsgebonden budget mogelijk) dat nooit als een verplichting aan iemand opgelegd kan worden. Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn.

Gebruikelijke hulp is bijvoorbeeld wanneer iemand enkele dagen ziek is of tijdelijke lichamelijke klachten heeft. En als het om de zorg en opvoeding van gezonde kinderen gaat of wanneer je een keer oppast.

Mantelzorg:

  • is meestal langdurig;
  • kan intensief zijn;
  • overkomt je, je kunt er meestal niet voor kiezen;
  • kun je niet zomaar stoppen omdat het gevolgen kan hebben voor de situatie en de zorgvrager;
  • is anders dan vrijwilligerszorg; daar kies je voor waarbij je meestal in georganiseerd verband werkt en bepaalt hoeveel en wanneer je werkt en daar hoeft geen sprake te zijn van een (emotionele) band.