Voor mantelzorgers

Dankjewel!
Lieve mantelzorger, bedankt voor alles wat je doet voor jouw naaste. En daarmee ook voor de maatschappij. Zonder jouw hulp en die van andere mantelzorgers ziet de samenleving in West-Friesland er heel anders uit.

Mantelzorgers staan centraal

Ons platform en deze site richt zich op professionals (en vrijwilligers die met mantelzorgers werken) in West-Friesland. Zodat zij kennis hebben van het begrip ‘mantelzorger’. Dit omdat we het belangrijk vinden dat jij aandacht van hén krijgt. Professionals zijn immers vaak het eerste aanspreekpunt voor mantelzorgers bij cliëntcontact.

Misschien herken je het als mantelzorger?
Dat je de term ‘mantelzorg’ en het ondersteuningsaanbod niet kende… En dat de hulp vaak valt of staat met de kennis en het inlevend vermogen van de professional met wie je in contact staat.

De juiste route
Ook voor professionals valt het niet altijd mee om snel de juiste route naar hulp te vinden. Dat kan bijvoorbeeld komen door onwetendheid of de grote hoeveelheid aan informatie en ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast kan het zijn dat uitdagingen als hoge werkdruk, arbeidsmarktkrapte, versnipperd aanbod en een tekort aan vrijwilligers ook een rol spelen.

Overzicht in ondersteuningsaanbod
Met deze site willen we meer overzicht creëren. Zodat professionals zich gesteund en geïnspireerd voelen om mantelzorgers adequaat te attenderen en helpen.

Maak je zorg bespreekbaar
Praat over de zorg voor je naaste. Bijvoorbeeld met iemand uit je omgeving, de huisarts of praktijkondersteuner. Of op school, werk (zie https://www.werkenmantelzorg.nl voor tips!) of met iemand van het wijkteam. Er ontstaat vaak begrip voor je situatie en duidelijkheid over wat je nodig hebt om balans te krijgen of houden. Zodat je de zorg op een goede manier vol kunt houden.

Mantelzorgers kennisplatform West-Friesland
Mantelzorgers kennisplatform West-Friesland
Mantelzorgers kennisplatform West-Friesland

Doorverwijzen
Er is veel informatie beschikbaar voor mantelzorgers waarnaar we je graag doorverwijzen. Zo is er de landelijke vereniging Mantelzorg.NL die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste. Zij bieden jou een luisterend oor, informatie, advies, tips, tools, een magazine en trainingen.

Lokaal ondersteuningsaanbod
Onze partners bieden je hulp op maat. Ze denken graag met je mee over welke ondersteuningsmogelijkheden ingezet kunnen worden in jouw situatie.

Via de gemeente waar je woont kun je gebruik maken van ondersteuningsmogelijkheden en regelingen, zoals het mantelzorgcompliment. Verder kunnen lokale zorginstellingen helpen of adviseren bij de verzorging van je naaste. Vaak kunnen ze je ook in contact brengen met lotgenoten.

Welzijnsorganisaties denken graag met je mee over bijvoorbeeld de inzet van maatjes, het netwerk, vrijwilligers, maatschappelijk werk of ouderenadvies. Ook bieden zij respijtzorgvormen en kunnen ze bijstaan wanneer je dierbare in de laatste levensfase zit.

Heb jij ideeën?
Als mantelzorger heb je veel kennis en ervaring. Heb je een kijk op hoe het anders of beter kan? Maak je wensen en behoeften kenbaar! Laat weten wat je van de organisaties nodig hebt om de zorg voor je naaste te kunnen regelen.

Mantelzorgpositie verbeteren
Onze aangesloten partners zetten zich dagelijks in om mantelzorgers te helpen. We willen de mantelzorgpositie in West-Friesland verbeteren. En op een prettige manier samenwerken. Want we hebben mantelzorgers hard nodig.

Weet dat we je willen zien, horen en helpen. Want jouw vanzelfsprekende hulp vinden wij niet ‘gewoon’. Daar zijn we je dankbaar voor. En alleen samen kunnen we de zorg goed regelen. Zorg ook goed voor jezelf!