Leren doe je continue. Niet alleen door het volgen van trainingen, maar vooral ook op de werkplek in de dagelijkse praktijk. Lees de tips voor zorgprofessionals om te leren en experimenteren op de werkvloer. Met daarin ook de suggestie:
“Loop een keer mee met de mantelzorger, zodat jij van hem of haar kunt leren.”

Scholing in de regio

Sommige van onze aangesloten partners geven in West-Friesland scholing aan professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.
Kijk bij de lijst van ‘organisaties met dit (scholings)ondersteuningsaanbod’ en neem contact op met de betreffende organisatie voor meer informatie.

Een greep uit het aanbod:

Geriant
Onze platform-collega Geriant biedt scholing over dementie. Het is niet specifiek gericht op de mantelzorg. Zij bieden wel cursussen aan voor mantelzorgers zelf, waarvan de naasten bij hen ingeschreven staan.
Meer informatie vind je op:
https://dichterbijdementie.nl/

Professionals en vrijwilligers kunnen terecht bij het Geriant Kenniscentrum Dementie voor advies en scholing (op maat) over dementie:
https://www.geriant.nl/geriant-kenniscentrum-dementie/professionals/

Zo is er een basiscursus ‘Omgaan met dementie voor professionals’. Deze cursus bied je mogelijk eye-openers, wat helpt om in het werk het verschil te maken voor de mensen met dementie en hun naasten.
Tijdens de 3-delige cursus leer je dementie te signaleren, een gesprek aan te knopen met iemand met dementie en om te gaan met gedragsveranderingen bij dementie.
Lees er meer over op https://www.geriant.nl/nieuws/meld-je-nu-aan-voor-de-basiscursus-omgaan-met-dementie en
https://www.geriant.nl/geriant-kenniscentrum-dementie/nieuws-scholing-en-advies/ervaringsverhaal-ik-kan-nu-beter-inspelen-op-de-hulpvraag

ZWOpleidingen
Onze platform-collega WilgaerdenLeekerweideGroep biedt met hun label ZWOpleidingen diverse trainingen aan voor professionals.
Sta je ervoor open de samenwerking met mantelzorgers te versterken? Volg een training!

Samenwerken met mantelzorgers:
Je krijgt inzicht in de vier rollen van de mantelzorger binnen het SOFA-model zodat je inzicht krijgt in je eigen positie als professional binnen dit model. Na afloop ben je in staat om een individueel actieplan op te zetten en een positieve bijdrage te leveren aan de samenwerking met mantelzorgers.

Gedeelde zorg
Deze training heeft raakvlakken met ‘Samenwerken met Mantelzorgers’ maar is wat steviger qua inhoud. Het basisprincipe blijft dat dat zorg voor een ander vaak niet ligt bij slechts één zorgverlener. Het is belangrijk dat de samenwerking tussen al deze verschillende partijen goed verloopt om de ander zo goed mogelijk te voorzien van de juiste zorg. In deze training leer je:

  • De theorie en achtergrond van de dynamische driehoek
  • Signaleren en voorkomen van spanning in de driehoek
  • Theorie aangaande hechting, loyaliteit en professionaliteit
  • Uithuisplaatsing en/of het delen van zorg en verliesverwerking
  • Communicatie, een brug slaan tussen verwachtingen en mogelijkheden
  • Gedragsstijlen, beeldvorming en waarneming

Meer informatie: https://www.zwopleidingen.nl

Overige trainingen

Er worden allerlei cursussen, workshops en opleidingen aangeboden over aspecten rondom mantelzorg. Hieronder een greep daaruit per onderwerp.

MantelzorgNL
MantelzorgNL biedt mantelzorgers diverse trainingen en webinars aan. Bijvoorbeeld over balans, positieve gezondheid, PGB (Persoonsgebonden budget), mantelzorgwoningen.

Ook voor professionals is er een ruim trainingsaanbod. Ter verdieping van mantelzorgaspecten of om te leren hoe je mantelzorgers kunt ondersteunen. Kijk op hun site voor het actuele trainingsaanbod: https://www.mantelzorg.nl

Balans

De ‘Gezond slapen en dromen’ workshop helpt inzicht te krijgen zodat je vanuit ontspanning beter in slaapt valt en doorslaapt. Een goede nachtrust is belangrijk om de zorgtaken in combinatie met andere bezigheden goed vol te houden. Oefeningen helpen om beter om te gaan met zorgen en piekeren. Mantelzorgers krijgen tips en slaapadviezen die ze direct in de praktijk kunnen toepassen.
https://www.xalia.nl/workshops

De ‘In je element met je talent’ workshop helpt je om als mantelzorger in je kracht te blijven of komen. Talenten worden zichtbaar en concreet, zodat je sterke punten goed benut. Dit geeft positieve resultaten. En ook komt de mantelzorger er achter waar hij/zij minder goed in is. Dat geeft inzicht in waar de energie lekt en hulp vragen of uitbesteden een oplossing kan bieden.
https://www.xalia.nl/workshops

Brusjes cursussen

MEE & de Wering biedt de cursus ‘Ben jij ook een BRUS?’ aan voor kinderen (van 7 – 11 jaar) die een broer of zus hebben met een beperking zoals autisme, ADHD of een chronische ziekte.
De cursus wordt momenteel niet aangeboden in West-Friesland. Maar vind je dit interessant en wil je informatie? Of wil je weten waar de cursus wel aangeboden wordt? Neem dan gerust contact op via:
https://www.meewering.nl/

Dementie

Samen dementie vriendelijk
Hoe herken je dementie en hoe kun je lastige situaties oplossen? Doe de gratis ‘GOED omgaan met dementie’ training!
Een Initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS

Naast de online basistraining zijn er ook trainingen ontwikkeld voor specifieke doel-, en beroepsgroepen: In je buurt (in de straat of op de vereniging), in het vrijwilligerswerk, in de winkel, aan de telefoon, in de taxi, in de thuiszorg, in de horeca, op het gemeentehuis, in het openbaar vervoer, in de mondzorgpraktijk, bij de kapper, bij de bank, voor medewerkers in veiligheid en toezicht en voor jongeren.
https://www.samendementievriendelijk.nl/trainingen

Wil je informatie over de mogelijkheden van een lezing, voorlichting of training verzorgd door Alzheimer Nederland afdeling West-Friesland?
Neem dan contact op met Peter de Wilde via e-mailadres: west-friesland@alzheimervrijwilligers.nl of telefoonnummer 06-20997833.

GGZ

Voor familieleden en naastbetrokkenen organiseert GGZ Noord-Holland-Noord regelmatig webinars, informatiebijeenkomsten en online cursussen.
https://www.ggz-nhn.nl/website/Familie-en-betrokkenen/Ondersteuningsaanbod

Laatste levensfase

Trainingen over het bespreekbaar maken van de laatste levensfase, over het leven, sterven en de dood. Gericht op de driehoek zorgvragers, naasten en formele/informele zorgverleners en bewustwording, inzicht, kennis, vaardigheden en houding.
https://doodgewoonbespreekbaar.nl

Mantelzorgmakelaar

Om Mantelzorgmakelaar te worden kun je een opleiding volgen bij verschillende instituten. Lees er meer over op de site van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars.
https://www.bmzm.nl

Migranten

Als professional heb je mogelijk te maken met mantelzorgers en/of zorgvragers en/of vrijwilligers met een migratieachtergrond. Voor een goed samenspel is het nodig om kennis te hebben van elkaars achtergrond en rekening te houden met bijvoorbeeld waarden, normen, gewoonten en communicatie.
MantelzorgNL biedt trainingen over cultuursensitief werken en cultuursensitieve mantelzorgondersteuning. Klik hier voor hun actuele trainingsaanbod.

Persoonsgebonden budget

Ben je (aanstaand) budgethouder, zorgverlener, cliëntondersteuner, bewindvoerder, mentor, mantelzorgmakelaar of betrokken bij een ouder-/wooninitiatief? De cursussen van Per Saldo helpen je om alles rond het persoonsgebonden budget te begrijpen en het in de praktijk toe te passen.
https://www.pgb.nl/cursussen/

Vrijwilligers trainen

Trainersmap voor het trainer van mantelzorgvrijwilligers
MantelzorgNL heeft een map ontwikkeld met ideeën en handvatten voor het trainen van vrijwilligers die met mantelzorgers te maken hebben in de zorg, welzijn en bij gemeenten.
In de trainersmap worden thema’s behandeld als samenwerken, signaleren, grenzen van de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk.
Ieder thema is uitgewerkt met een stuk theorie, verschillende werkvormen, soms ook casuïstiek en hand-outs om te verspreiden onder deelnemers.
De volledige map kost 35 euro excl. btw en verzendkosten.
Heb je interesse, neem dan contact op met: info@mantelzorg.nl

Zelfregie versterken

Online training mantelzorg ondersteuning
In deze training leer je de mantelzorger zelf in beweging te brengen door eigenaarschap en zelfregie te versterken.
https://coachfriend.com/mantelzorgondersteuning/

Tips

Kennisbundels Informele zorg voor mbo en hbo met direct inzetbaar lesmateriaal:
kennis, opdrachten, tips en video’s.

Organisaties met dit ondersteuningsaanbod

Gemeente Opmeer

Gemeente Opmeer

Bezoek de website E-mail: gemeente@opmeer.nl Telefoonnr: 0226-363333 Bezoekadres: Klaproos 1, 1716 VS Opmeer Gericht op de mantelzorger is gemeente Opmeer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze wet staat opgenomen...

Lees meer
Gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn

Bezoek de website van de gemeente Hoorn en de website van 1.Hoorn E-mail: gemeente@hoorn.nlTelefoonnr: 0229-252200Bezoekadres: Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn Gemeente Hoorn: Aan de Nieuwesteen 1 is het stadhuis gevestigd. In het stadhuis kunnen mensen voor...

Lees meer
Gemeente Koggenland

Gemeente Koggenland

Bezoek de website E-mail: info@koggenland.nl Telefoonnr: 0229-548400 Bezoekadres: Middenhof 2, 1648 JG De Goorn De gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Voor het onderdeel mantelzorg is ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke...

Lees meer
Vrijwilligerspunt Westfriesland

Vrijwilligerspunt Westfriesland

Bezoek de website E-mail: info@vrijwilligerspunt.com Telefoonnr: 0229216499 Bezoekadres: Maelsonstraat 12, unit 2, 1624 NP Hoorn Informatie, advies en belangenbehartiging van vrijwilligers We stimuleren vrijwilligerswerk, gaan laaggeletterdheid tegen, geven informatie...

Lees meer
VrijwilligersNH

VrijwilligersNH

Bezoek de website E-mail: info@vrijwilligersnh.nl Telefoonnr: 0229-576416 Bezoekadres: Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC Wognum Coördinatie van vrijwilligerswerk VrijwilligersNH is een onderdeel van WilgaerdenLeekerweideGroep (WLG) en coördineert het...

Lees meer
Stichting Philadelphia

Stichting Philadelphia

Bezoek de websiteTelefoonnr: 033-7602000Bezoekadres: Wijerstraat 1, 3811 MZ Amersfoort Mensen met een beperking ondersteunen om prettig te leven Philadelphia is een landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking (VG sector). We bieden zorg,...

Lees meer
Geriant

Geriant

Bezoek de website E-mail:  info4@geriant.nl Telefoonnr:  0229 741 741Bezoekadres: Lepelaar 4, 1628 CZ Hoorn Hulpverlening bij dementie Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende...

Lees meer
Gemeente Medemblik

Gemeente Medemblik

Bezoek de website E-mail: info@medemblik.nl Telefoonnr: (0229) 85 60 00 Bezoekadres: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum Medemblik is een actieve en ondernemende gemeente in West-Friesland. De gemeente telt bijna 45.000 inwoners. Onze wijkteams geven gratis...

Lees meer
WilgaerdenLeekerweideGroep

WilgaerdenLeekerweideGroep

Bezoek de website E-mail: zorgbemiddeling@wlgroep.nl Telefoonnr: 0229-576868 Hoofdkantoor: Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC WognumOverzicht locaties: https://www.wlgroep.nl/locaties/ Zorg, begeleiding, behandeling en advies We vinden het belangrijk dat iedereen zijn leven...

Lees meer