Samenwerken met mantelzorgers, het netwerk, professionals en vrijwilligers

De samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers, het netwerk en collega professionals is nodig om tot goede zorg en ondersteuning te komen. Hoe werk je prettig samen met elkaar?

Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe ga je als professional om met dilemma’s in de samenwerking? Zoals bijvoorbeeld privacy van cliënten en taakverdeling. En hoe staat ieder erin als het gaat om tot hoever de zorg nog verantwoord is? Hieronder vind je handvatten!

Kijk ook op ‘Balans en overbelasting’.
Daar vind je ook diverse tools die het makkelijker maken om een goede samenwerking (tussen onder andere de mantelzorger en het netwerk) te stimuleren en realiseren.

Communiceren met familie
Een publicatie geschreven voor stafmedewerkers van zorgorganisaties over de fases thuis wonen, verhuizen, wonen in het verpleeghuis en de laatste levensfase.
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/publicatie-communiceren-familie/

Familienet
Een communicatie app om als zorgprofessional berichten, foto’s en mooie of belangrijke momenten te delen met familie.
https://www.familienet.nl

Familieparticipatie
Handreikingen om de familie te betrekken:
https://www.zorgvoorbeter.nl/familieparticipatie

Integraal werken in de wijk
Met de Analysetool Wijkgericht Integraal Werken krijg je als individu en als team inzicht in hoe het gaat met integraal werken in de wijk. Wat gaat goed en wat kan beter?
https://www.integraalwerken.nl

Mikzo® zorgmodel
Integraal en laagdrempelig werken met het Mikzo zorgmodel, zodat helder is wat de rol is van alle betrokkenen (mantelzorgers, behandelaars en zorgmedewerkers).
https://www.mikzo.nl/publicaties/
en
https://issuu.com/training-zorgvoorkennis/docs/mikzo_integraal_werken?fr=sOWViYzUzMzc0Mjk

Samenwerken met familie: inzichten en tips
Familieleden die overbelast zijn of dreigen te raken. Of moeite hebben met de acceptatie van hun kind met een beperking. Of de vraag ‘Wat als ik er op een dag niet meer ben?’ liever uit de weg gaan. Als begeleider kun je hier allemaal mee te maken krijgen. 14 inzichten en tips.
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/samenwerken-met-familie/14-inzichten-tips-bc

Samenwerken met informele zorg
De toenemende zorgvraag en arbeidsmarktkrapte vraagt om een gelijkwaardigere samenwerking met mantelzorgers, naasten en vrijwilligers.
Hoe werk je samen met informele zorg? Lees erover op:
https://www.waardigheidentrots.nl/themas/samenwerken-met-informele-zorg

Samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers
Met deze kennisbundel kun je je goed voorbereiden op je coachende en faciliterende rol in de praktijk. De informatie inspireert en kan je verder helpen in het werk.
https://kennisbundel.vilans.nl/samenspel-met-mantelzorgers-introductie.html

Samenwerken met mantelzorgers: zo werkt het!
Toolkit voor thuiszorgmedewerkers:
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/mantelzorg/toolkit-samenwerken-met-mantelzorgers.pdf

Samenwerkingsthermometer
Voor de samenwerking tussen professionals onderling en met mantelzorgers:
https://samenwerkenzorgenwelzijn.nl/inleiding/

SOFA-model: samenwerken met mantelzorgers
Het SOFA-model (Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen) helpt om een goede invulling te geven aan de samenwerking met mantelzorgers.
Het model beschrijft de vier rollen die een mantelzorger heeft en hoe je hier als professional mee om kunt gaan.
https://www.zorgvoorbeter.nl/thema-s/informele-zorg/verbeteren/sofa-model-samenwerken-met-mantelzorgers

Verder in samenwerking
Werkboek In voor Mantelzorg. Dit werkboek bestaat uit 12 thema’s rondom de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers. Het biedt inspiratie, informatie, ervaringen uit de praktijk en verwijst naar handige tools.
https://www.vilans.nl/kennis/werkboek-versterk-samenwerking-met-mantelzorgers

Wensen, verwachtingen en grenzen in de driehoek
Deze handreiking is bedoeld voor alle medewerkers in de ouderenzorg die het welzijn van bewoners en de samenwerking met informele zorgverleners verder willen versterken.
https://www.vilans.nl/kennis/wensen-verwachtingen-en-grenzen-in-de-driehoek

Wie is Wie in de wijk
Voor het maken van een infographic om in een oogopslag te zien wie wat doet aan zorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk.
https://www.vilans.nl/kennis/infographic-wie-is-wie-in-de-wijk

Kijk hoe deze ervaringsdeskundige mantelzorger het samenspel met de zorgprofessionals ervaart.