Registreren van mantelzorgers bij de gemeente

Help mee om de mantelzorgers in West-Friesland beter in beeld te krijgen!

Heb je als professional (of vrijwilliger) in je werk met mantelzorgers te maken?
Attendeer ze dan op de mantelzorgregistratie bij de gemeente (waar de zorgvrager woont).

Hoe meer mantelzorgers we in West-Friesland in beeld hebben en hoe beter inzicht in hun behoeften, hoe beter we de ondersteuning met elkaar kunnen regelen.

Kijk bij de betreffende gemeente wat de registratie inhoudt.
Door de registratie maakt de mantelzorger aanspraak op het mantelzorgcompliment (een waardering in de vorm van geld of op andere wijze) of regelingen zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp toelage.
Door de registratie kunnen gemeenten makkelijker in gesprek komen met mantelzorgers en hen bijvoorbeeld uitnodigen voor mantelzorgactiviteiten.