Oudere mantelzorgers

Er wordt een groot beroep gedaan op oudere mantelzorgers. Zij zorgen voor hun thuiswonende (dementerende) partner, een familielid, buren of hun (volwassen) kind dat extra zorg nodig heeft. Het is belangrijk om oog te hebben voor de oudere mantelzorger omdat overbelasting, fysiek en mentaal, op de loer ligt.

Wat kun je doen om oudere mantelzorgers te ondersteunen?

Informeer bij de gemeente

Oudere mantelzorgers en de zorgvrager kunnen bij de gemeente terecht voor informatie over de hulpmogelijkheden. Afhankelijk van de behoefte en gemeente kan een sociaal werker, mantelzorgcoach, het wijkteam of een onafhankelijke cliëntondersteuner hulp in gang zetten. Daarnaast kan een mantelzorgmakelaar (zie voor vergoeding de zorgverzekering) meedenken in het belang van de mantelzorger. Op de sociale kaart regionaal vind je adressen.  

Zorg, ook voor de mantelzorger

De aangesloten zorginstellingen hebben ieder op hun eigen gebied veel kennis en ervaring om de zorgvrager én oudere mantelzorger te ondersteunen. Zij bieden thuiszorg en/of zorg op een locatie. Een wijkverpleegkundige, zorgconsulent of casemanager denkt graag mee. Zodat er in de zorgsituatie een passende oplossing komt die voor alle betrokkenen werkt.

Omgaan met verandering

In het leven van ouderen verandert er veel. Dierbaren vallen weg, de relatie kan veranderen, de zorg kan steeds zorgelijker en zwaarder worden. Het gevoel van eenzaamheid kan opspelen en er kan steeds meer lichamelijk ongemak ontstaan. Een oudere kan bang zijn voor wat er gaat komen, bijvoorbeeld dat de partner misschien wel het huis uit moet.

Hulp durven vragen

Ouderen zijn niet altijd gewend om hun emoties te tonen en over hun gevoelens te praten. Soms moeten zij een drempel over om hulp te aanvaarden en vragen. Of de partner wil geen hulp, terwijl de mantelzorger op zijn tenen loopt. Dat kan er voor zorgen dat oudere mantelzorgers veel langer doorgaan dan ze eigenlijk aan kunnen. Of dat ze geen gebruik maken van hun netwerk. Soms kan dan onbedoeld ontspoorde mantelzorg ontstaan. 

Welzijnswerk

In West-Friesland zijn er verschillende welzijnsorganisaties die ouderen ondersteunen. Zowel op praktisch als op emotioneel gebied.

Zo kunnen oudere mantelzorgers hulp krijgen van Ouderenadviseurs en Maatschappelijk werk. En ondersteuning bij het in kaart brengen en inzetten van het netwerk. Of meedoen aan activiteiten voor senioren (met en zonder zorgvrager), zoals bijvoorbeeld ‘Onvergetelijke ontmoetingen’.

Er zijn leuke en ontspannen initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan en een verzetje te bieden. Ouderen kunnen deelnemen aan lotgenotengroepen en rouwgroepen. 

Vrijwilligersinzet

Vrijwilligers kunnen ingezet worden voor ondersteuning bij praktische klusjes in en om het huis, voor vervoer en als bezoekmaatje. Gespecialiseerde vrijwilligers kunnen de oudere mantelzorger en zorgvrager respijtzorg bieden in de laatste levensfase. 

Tips

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland
Stichting Ouderennetwerk West-Friesland zet zich in om de kwaliteit van leven voor ouderen en hun naasten te verbeteren vanuit cliëntperspectief, op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Artikelen over oudere mantelzorgers: