Bezoek de website 
E-mail: info@zorghulp.org
Telefoonnr: 0229-261351
Bezoekadres: Dorpsstraat 60, 1688 CH Nibbixwoud

Alle vormen van thuiszorg

ZorgHulp biedt alle vormen van thuiszorg aan. De mogelijkheden en onmogelijkheden worden voor aanvang van de zorg met de cliënt en/of de vertegenwoordiger en mantelzorger van de cliënt doorgenomen. Tevreden cliënten vormen de kracht van ons bedrijf, daarmee maken we de slogan ‘in vertrouwde handen’ waar.

Doelgroepen

We zijn er voor ouderen die hulp nodig hebben, maar wel thuis willen blijven wonen. En voor mensen die ziek zijn of een beperking hebben.

Specialiteit

Onze specialiteit is zorg bieden op het platteland op een wijze die de mensen aanspreekt en voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarmee bedoelen we ook dat de wens van de cliënt zoveel mogelijk gevolgd wordt wat betreft het tijdstip van helpen en zo min mogelijk medewerkers per situatie en geen moeilijke woorden gebruiken.

ZorgHulp biedt vaste professionele begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen uit de eigen omgeving, die met hoofd, hart en handen werken. De zorg is bij ons in vertrouwde handen.

Ons aanbod voor mantelzorgers

We bieden hulp in de huishouding, hulp bij lichamelijke verzorging, verpleging, begeleiding en terminale zorg. Wij begeleiden cliënten graag bij het regelen van allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het samenstellen/in stand houden of verbeteren van een dagprogramma, het verzorgen van maaltijden, service en bezigheidsactiviteiten, administratieve ondersteuning, oppas service en meer.

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

INFORMATIE EN ADVIES | ONDERSTEUNING BIJ DE PERSOONLIJKE VERZORGING VAN CLIËNTEN | ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS | RESPIJTZORG

Wij vinden het belangrijk om aansluiting te hebben met andere organisaties omdat we dagelijks met mantelzorgers te maken hebben. We zijn een wat kleinere organisatie en verwijzen mantelzorgers graag door naar de hulp van partners als we die hulp zelf niet kunnen bieden. Signaleren en doorverwijzen is belangrijk. En zo kunnen we hen toch de ondersteuning bieden als dat nodig is.

Andere organisaties zouden ook mee moeten doen omdat het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland de juiste informatie kan bieden voor wat betreft het geven van advies en ondersteuning aan de mantelzorger.