Bezoek de website
E-mail: zorgbemiddeling@wlgroep.nl
Telefoonnr: 0229-576868
Hoofdkantoor: Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC Wognum
Overzicht locaties: https://www.wlgroep.nl/locaties/

Zorg, begeleiding, behandeling en advies

We vinden het belangrijk dat iedereen zijn leven kan leiden naar eigen inzicht en onder zo groot mogelijke eigen regie. Wanneer dat nodig is bieden wij daar ondersteuning bij. Je kunt kiezen uit een complete lijn aan zorg, begeleiding, behandeling en advies. Zinvolle daginvulling en vrijetijdsbesteding horen daar ook bij. We zijn er voor jong en oud. Voor mensen met en zonder beperking. Voor kinderen en hun gezin.

We zijn er voor iedereen die voor korte of langere tijd ondersteuning nodig heeft. We bieden die ondersteuning bij jou thuis, op school of werk. Of, als je er voor kiest bij ons te komen wonen, op onze locaties.
We zijn er ook voor je naasten. Want alleen samen kunnen we de best passende ondersteuning organiseren. Daarnaast zijn we er voor partijen die net als wij, mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht wensen vorm te geven: gemeentes, collega-dienstverleners en andere professionals.

Doelgroepen

Kwetsbare burgers in West-Friesland, van jong tot oud en hun naasten: mensen met een beperking, jongeren met psycho-sociale of ontwikkelingsproblemen, hun gezin, mensen met ouderdomsproblematieken, mensen die het moeilijk vinden de snelle ontwikkelingen in de maatschappij bij te houden en daar buiten dreigen te vallen.

Specialiteit

We stimuleren de cliënten zo lang mogelijk de regie te houden over hun eigen leven of in kleine stapjes verder te leren. Wij zorgen ervoor dat samen met een netwerk mensen kunnen meedoen in de samenleving en langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Ons aanbod voor mantelzorgers

WilgaerdenLeekerweideGroep kijkt naar de zorg als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

We streven ernaar de zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt te bevorderen en de zorg en ondersteuning binnen zijn netwerk te organiseren. We zijn hierbij ondersteunend en verbindend.

Wanneer professionele hulp noodzakelijk is, organiseren we dat samen en binnen dat netwerk.
We benutten, versterken en ontwikkelen de ervaringskennis en professionaliteit van alle mensen in de gemeenschap rond iemand met een zorgvraag. Een samenspel tussen de mogelijkheden van de cliënt zelf, de ondersteuning en draagkracht van zijn naasten zoals familie en vriendenkring, de hulp van de buren en de zorgprofessional. Zo wordt alle ondersteuningskracht optimaal benut, door de mensen die het meest vertrouwd zijn, dat het beste kunnen en het dichtste bij hem of haar staan.

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS | INFORMATIE EN ADVIES | INZET VAN (GESPECIALISEERDE) VRIJWILLIGERS | LOTGENOTENCONTACT | ONDERSTEUNING BIJ DE PERSOONLIJKE VERZORGING VAN CLIËNTEN | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | ONDERSTEUNING BIJ HET INZETTEN VAN HET NETWERK | ONDERSTEUNING BIJ REGELTAKEN, FORMULIEREN EN BEMIDDELING | ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS | RESPIJTZORG | SCHOLING | VERZEKERINGEN VOOR MANTELZORGERS | WET- EN REGELGEVING

We zijn lid van het platform omdat we graag onderlinge kennis, ervaring en standpunten uitwisselen. Daar wordt iedereen beter van

We raden organisaties aan om mee te doen. Samen weten en kunnen we meer. De uitwisseling van kennis en ervaring draagt hieraan bij. Daarnaast stimuleert het ook om nieuwe initiatieven in gezamenlijkheid te ontwikkelen.