Vrijwilligerspunt Westfriesland

Vrijwilligerspunt
Soort organisatie: Welzijnsorganisatie

Bezoek de website
E-mail: info@vrijwilligerspunt.com
Telefoonnr: 0229216499
Bezoekadres: Maelsonstraat 12, unit 2, 1624 NP Hoorn

Informatie, advies en belangenbehartiging van vrijwilligers

We stimuleren vrijwilligerswerk, gaan laaggeletterdheid tegen, geven informatie en advies en behartigen de belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Doelgroepen

We zijn er voor inwoners van de de Westfriese gemeenten, verenigingen, stichtingen en non-profitorganisaties. Voor mensen die willen werken aan taal en andere basisvaardigheden.

Specialiteit

Onze specialiteit is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk en basisvaardigheden.

Ons aanbod voor mantelzorgers

Hulp Dichtbij, Taalhuis en Taalmaatjes

Met ‘Hulp Dichtbij’ krijgt degene aan wie mantelzorg wordt verleend en de mantelzorger, (zorg)organisaties, familieleden of vrienden hulp.

Hulp Dichtbij heeft als doel mensen met een hulpvraag te koppelen aan een vrijwilliger die hulp kan bieden. 
Hulpvragen voor deze een-op-een bemiddeling komen van burgers, mantelzorgers, via wijkteams of professionele zorg.
Aanmelden kan telefonisch, per e-mail en via de website van Vrijwilligerspunt. Ook ben je vrij om bij ons naar binnen te lopen.
Hulp Dichtbij voorziet in een wegwijs functie voor burgers uit de West-Friese gemeenten en heeft een actueel overzicht van hulpaanbod in deze gemeentes. Met onze werkwijze brengen wij vraag en aanbod samen.  

Verder bieden we ook het ‘Taalhuis’ en ‘Samen voorlezen’. Zie voor meer informatie onze website.

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

INFORMATIE EN ADVIES | INZET VAN (GESPECIALISEERDE) VRIJWILLIGERS | ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS | SCHOLING

We willen graag samenwerken. Samen activiteiten ondernemen, om de doelgroep mantelzorgers die centraal staat, te helpen. Elkaar versterken en kennisdeling vinden we belangrijk.

Bij de samenwerking ligt onze bijdrage in het deelnemen aan het clusteroverleg Welzijn en het vertegenwoordigersoverleg. En in de opvolging van de actiepunten die wij gezamenlijk hebben afgesproken.

Om gezamenlijk de inzet van de mantelzorger dragelijk te maken. Samen zijn we sterker.