Vrijwilligerspunt Westfriesland

Vrijwilligerspunt
Soort organisatie: Welzijnsorganisatie

Bezoek de website
E-mail: info@vrijwilligerspunt.com
Telefoonnr: 0229216499
Bezoekadres: Maelsonstraat 12, unit 2, 1624 NP Hoorn

Informatie, advies en belangenbehartiging van vrijwilligers

We stimuleren vrijwilligerswerk, gaan laaggeletterdheid tegen, geven informatie en advies en behartigen de belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Doelgroepen

We zijn er voor inwoners van de de Westfriese gemeenten, verenigingen, stichtingen en non-profitorganisaties. Voor mensen die willen werken aan taal en andere basisvaardigheden.

Specialiteit

Onze specialiteit is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk en basisvaardigheden.

Ons aanbod voor mantelzorgers

Hulp Dichtbij, Taalhuis en Taalmaatjes

Om mantelzorgers te ontlasten bieden wij de inzet van (gespecialiseerde) vrijwilligers. Onze vrijwilligers krijgen scholing. We delen onze kennis door informatie en advies te geven. We kunnen ondersteuning bieden in en om het huis.

Met ‘Hulp Dichtbij’ krijgt degene aan wie mantelzorg wordt verleend en de mantelzorger, (zorg)organisaties, familieleden of vrienden hulp. Zij kunnen een hulpvraag plaatsen. Deze hulpvraag leggen wij voor aan beschikbare vrijwilligers, of wij zoeken een vrijwilliger. Verder bieden we ook het ‘Taalhuis’ en ‘Samen voorlezen’. Zie voor meer informatie onze website.

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

INFORMATIE EN ADVIES | INZET VAN (GESPECIALISEERDE) VRIJWILLIGERS | ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS | SCHOLING

We willen graag samenwerken. Samen activiteiten ondernemen, om de doelgroep mantelzorgers die centraal staat, te helpen. Elkaar versterken en kennisdeling vinden we belangrijk.

Bij de samenwerking ligt onze bijdrage in het deelnemen aan het clusteroverleg Welzijn en het vertegenwoordigersoverleg. En in de opvolging van de actiepunten die wij gezamenlijk hebben afgesproken.

Om gezamenlijk de inzet van de mantelzorger dragelijk te maken. Samen zijn we sterker.