Bezoek de website
E-mail: info@vrijwilligersnh.nl
Telefoonnr: 0229-576416
Bezoekadres: Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC Wognum

Coördinatie van vrijwilligerswerk

VrijwilligersNH is een onderdeel van WilgaerdenLeekerweideGroep (WLG) en coördineert het vrijwilligerswerk.
Onder WLG vallen meerdere labels zoals: BuroFlo (ondersteuning bij vragen over zorg, praktische hulp of begeleiding), ZWOpleidingen (scholing voor professionals), Logisch (logopedisch expertisecentrum), IetsAnders (Leer-/werkbedrijf) en VrijetijdsbestedingNH.

Met onze labels bieden we ook training en ondersteuning aan professionals, netwerk en mantelzorgers.

Kijk op www.wlgroep.nl voor meer informatie!

Doelgroepen

VrijwilligersNH biedt vrijwilligerswerk aan een kwetsbare doelgroep: jongeren, ouderen en mensen met een beperking.

Daarnaast zijn we er voor partijen die mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht wensen vorm te geven: gemeentes, collega-dienstverleners en andere professionals.

Specialiteit

Met onze vrijwilligers maken we het verschil in het leven mensen in een kwetsbare positie en hun mantelzorgers.

Soms is dat voor korte tijd, maar vaak ook voor een langere periode. Soms voor een uur in de week of soms eens per maand. We kijken naar wat de vrijwilliger te bieden heeft en wat cliënten nodig hebben en maken een mooie match.

We bieden veel mogelijkheden aan voor vrijwilligerswerk binnen zorg en welzijn: persoonlijke ondersteuning of vriendschap, op een woning, bij dagbesteding, bij een van onze projecten of bij vrijetijdsbesteding.

Onze vrijwilligers bieden persoonlijke aandacht. Ze maken met hun helpende handen en een luisterend oor het leven van onze cliënten en hun mantelzorgers makkelijker en een stuk leuker.

Met iets kleins bereiken we iets groots; we geven kleur aan iemands leven.

Ons aanbod voor mantelzorgers

Activiteiten voor mantelzorgers:
Een vrijwilliger ter ondersteuning of voor gezellige activiteiten. Mantelzorgers zijn welkom om aan te sluiten bij onze activiteiten of evenementen op verschillende locaties in West-Friesland.

Inzet van gespecialiseerde vrijwilligers:
Wees welkom bij de Formulierenbrigade voor hulp met formulieren en digitale administratieve vragen, www.formulierenbrigadewf.nl. Gespecialiseerde vrijwilligers bieden ondersteuning en begeleiding in palliatieve en terminale fase.

Informatie en advies:
Onze onafhankelijke clientondersteuners bieden kosteloos expertise, hulp en advies.

Lotgenoten contact:
Wlgroep organiseert avonden voor familieleden van cliënten die zorg ontvangen. Specifieke wensen kunnen opgepakt worden.

Ondersteuning bij emoties:
De deskundige vrijwilligers van de vptz groep bieden ondersteuning bij emoties.

Ondersteuning inzetten netwerk:
Maatschappelijk werk biedt ondersteuning bij inzet van het netwerk.

Ondersteuning bij regeltaken, formulieren en bemiddeling:
De spreekuren van de Formulierenbrigade bieden hulp bij regeltaken, formulieren en bemiddeling.

Ondersteuning in en om huis:
Onze vrijwilligers bieden ondersteuning bij hulp met de tuin of kleine binnen klusjes. Team facilitair kan hulp bieden via een indicatie vanuit de gemeente.

Ondersteuning bij de persoonlijke verzorging:
Professionele en vrijwilligersondersteuning. Zoals persoonlijke verzorging, chauffeurs, gezelschap.

Scholing:
ZWOpleiding biedt veel opleidingsmogelijkheden voor onze vrijwilligers, medewerkers, leerlingen en stagiaires. www.zwopleidingen.nl.

Respijtzorg:
Middels proffesionals en deskundige vrijwilligers bieden we verschillende vormen van respijtzorg. Zowel zorg, ondersteuning als activiteiten.

Wet-en regelgeving:
Wlgroep is bekend met het informeren en aanvragen van wet en regelgeving zoals de Pgb, Wmo en Wlz indicatie.

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS | INFORMATIE EN ADVIES | INZET VAN (GESPECIALISEERDE) VRIJWILLIGERS | LOTGENOTENCONTACT | ONDERSTEUNING BIJ DE PERSOONLIJKE VERZORGING VAN CLIËNTEN | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | ONDERSTEUNING BIJ HET INZETTEN VAN HET NETWERK | ONDERSTEUNING BIJ REGELTAKEN, FORMULIEREN EN BEMIDDELING | ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS | RESPIJTZORG | SCHOLING | VERZEKERINGEN VOOR MANTELZORGERS | WET- EN REGELGEVING

VrijwilligersNH is er speciaal voor de ondersteuning van kwetsbare mensen en hun dierbaren. Voor deze doelgroep is het sociaal netwerk en mantelzorgers van groot belang. Wij willen de mantelzorgers ook graag ondersteunen waar we kunnen. We kijken altijd naar de mogelijkheden en werken samen met de partners in de regio om te zorgen voor de beste ondersteuning die nodig is. Deze partners zijn vertegenwoordigd in het platform. Samen staan we sterk!

Samen kunnen we de positie van mantelzorgers en hun dierbaren versterken in de regio. Het platform is een belangrijke vertegenwoordiging voor de mantelzorgers en organisaties. Een actief platform die het verschil kan maken als voldoende organisaties zich aansluiten. Wees welkom!

Ervaringsverhaal

Respijtzorg: logeergezin

Vanuit onze vrijwilligerspool hebben we een goede match kunnen maken tussen een vrijwilliger en een gezin dat ondersteuning nodig heeft.

Onze vrijwilliger Marloes biedt samen met haar gezin respijtzorg. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen in de leeftijd van 12 en 14 jaar. Eén keer per maand komt een jongetje met een beperking van 4 jaar logeren. Zo hebben de ouders van het jongentje wat lucht om zelf iets te regelen of ondernemen. Of om juist even niet te hoeven zorgen en zo min mogelijk te doen.

Marloes vertelt over haar ervaring:

“Ik ben Marloes en werk deze zomer 20 jaar voor Leekerweide, waarvan 15 jaar op de Roerdomp in Hoorn. Dit is een locatie voor ouder wordende cliënten. Gemiddeld werk ik 26 uur per week.

Vorig jaar februari zagen we een oproep staan via intranet van WilgaerdenLeekeweideGroep waarin er een logeergezin gezocht werd voor een jongetje van toen drie jaar.

Ons gezin was direct enthousiast! We hebben met z’n vieren besproken wat dit zou betekenen voor ons als gezin, voor zover we dat konden inschatten op dat moment. Het leek ons fijn als we iemand een leuk weekend zouden kunnen bieden waarbij het gezinshuis werd ontlast. Na wat gesprekken met de organisatie zijn wij het geworden. Vervolgens zijn we gaan kennismaken met het hele gezin en natuurlijk Sam. Dit was heel positief en na eerst een dagje gespeeld te hebben bij ons, daarna één nachtje geslapen te hebben, zijn de weekenden opgestart. De insteek is dat Sam 1 x in de maand een weekend bij ons thuiskomt en in de (zomer)vakantie.

Sam is iemand die duidelijkheid, grenzen/kaders en aandacht nodig heeft. Welk kind niet, zou ik zeggen. Dit past ons heel goed om hem dit te bieden. Iedere keer op vrijdagmiddag halen we Sam op bij hem thuis en hebben we even tijd om te kletsen en te horen wat er speelt. Het gezinshuis geeft ons een update over hoe het met Sam gaat en of er bijvoorbeeld doelen zijn waar wij ook mee aan de slag kunnen. Of vertelt ons dingen die van belang zijn voor ons om te weten. We merken dat Sam altijd even moet omschakelen naar de regels en grenzen die wij stellen, maar hij pakt het altijd goed op en dat gaat steeds sneller naarmate Sam langer bij ons komt. Sam vind het heerlijk om buiten te zijn en dus zijn we altijd heel veel buiten. Lekker naar de speeltuin, kinderboerderij, voetballen of fietsen.

Sam krijgt alle aandacht en we zijn er voor hem. Maar we zien ook dat het belangrijk is om Sam zo af en toe alleen te laten spelen of even iets voor zichzelf te doen, uiteraard altijd onder toezicht. Aangezien Sam graag alle aandacht krijgt, is het soms even zoeken hoe hij dit in kan vullen, maar dat komt steeds weer goed. Na het weekend logeren, schrijven wij een verslag van de dagen dat Sam bij ons was. Dit gaat naar de coördinator van het logeren en die zorgt ervoor dat het in het dossier komt te staan van Sam. Ook gaat dit verslag naar de voogd van Sam. Zo wordt zij ook op de hoogte gehouden van wat er speelt en hoe het gaat bij ons. De insteek was en is om dit heel lang vol te kunnen houden met elkaar zolang de behoefte daar is. Wij zijn nog iedere keer blij als Sam bij ons komt!”

Zie voor meer ervaringsverhalen: www.vrijwilligersnh.nl/ervaringen/ervaringen/