Stichting Netwerk

Stichting Netwerk KPMZWF
Soort organisatie: Welzijnsorganisatie

Bezoek de website
E-mail: info@netwerkhoorn.nl
Telefoonnr: 0229-212587
Centraal Bureau: Maelsonstraat 12, Unit 3, 1624 NP Hoorn

Naast het Centraal Bureau zijn we werkzaam vanuit verschillende wijkcentra:

  • Kersenboogerd
  • Grote Waal
  • De Zaagtand
  • De Huesmolen
  • De Cogge

Welzijnsorganisatie in Hoorn

Stichting Netwerk is dé welzijnsorganisatie in Hoorn. Wij verbinden mensen, versterken eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot worden.
Samen met inwoners, vele vrijwilligers en andere organisaties bouwen wij aan een sociale stad: leefbaar, veilig en met gelijke kansen voor iedereen.

Met de inzet van onze deskundige en betrokken medewerkers kunnen inwoners, jong en oud, hun talenten ontdekken en ontwikkelen, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Hierbij hebben wij extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Door onze wijkcentra, poppodium Manifesto en de stadsspeeltuin staan we dicht bij de Hoornse inwoners. Wij zijn een dynamische organisatie die weet wat er leeft en ondersteuning biedt daar waar nodig.

Doelgroepen

We zijn er voor bewoners van alle leeftijden. Hierbij hebben wij extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Specialiteit

Stichting Netwerk is een flexibele organisatie, die weet wat er speelt in de wijken en graag met de bewoner oplossingen op maat bedenkt.

Ons aanbod voor mantelzorgers

Stichting Netwerk heeft een aanbod aan activiteiten ter ontspanning en ontmoeting, waardoor de mantelzorger de zorg beter kan volhouden. In de wijkcentra vindt de mantelzorger een luisterend oor bij de sociaal werkers en bezoekers. Specifiek is de activiteit ‘Onvergetelijke ontmoetingen’; deze ondersteunt de mantelzorger van iemand met geheugenproblemen/dementie door laagdrempelige respijtzorg.

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS | INFORMATIE EN ADVIES | LOTGENOTENCONTACT | RESPIJTZORG

We vinden het belangrijk deel te nemen aan het platform omdat bij ingewikkelde zaken, zoals de zorg voor alle bewoners, het van belang is dat alle partijen elkaar feilloos weten te vinden en informeren.

Andere organisatie zouden ook mee kunnen doen zodat we elkaar feilloos weten te vinden en informeren. Bij ingewikkelde zaken is dat echt van belang.

Ervaringsverhaal

Onvergetelijke ontmoetingen is een ontmoetingsplek in de wijkcentra van Stichting Netwerk, speciaal voor mensen met geheugenverlies, (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Zij kunnen hier terecht voor contacten, emotionele steun, activiteiten, informatie en advies.

Waarom? Mensen met beginnende vergeetachtigheid/dementie blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Hiervoor doen zij vaak een beroep op partners, kinderen, familieleden, buren of vrienden, de zogenaamde mantelzorgers. Door in een vroeg stadium extra aandacht, informatie en steun te ontvangen, kan de persoon met dementie zichzelf langer redden én kan de mantelzorger de zorg langer volhouden. Onvergetelijke ontmoetingen biedt deze benodigde steun en begeleiding, samen met de samenwerkingspartners, lotgenoten en vrijwilligers. Dicht bij huis. In een warme omgeving.

‘Ik vind het fijn dat ik nu een ochtend voor mijzelf heb en mijn partner zich fijn voelt in de groep.’ aldus de mantelzorger.

Deelnemer: ‘Je kan hier écht jezelf zijn.’

Als vrijwilliger: ‘Er is geen ‘goed of fout’. Dat is de wijze waarop wij als team-vrijwilligers met onze gasten de donderdagochtend invullen. Met andere woorden: we doen waar wij met zijn allen op dat moment zin in hebben!’

Wij werken Mantelzorgvriendelijk Stichting Netwerk heeft de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangen. Als organisatie vinden we het belangrijk dat er oog is voor medewerkers met mantelzorgtaken en daarom hebben we dit nu ook in ons beleid opgenomen. We nodigen iedereen vooral uit om hierover in gesprek te gaan, zodat je naast het (vrijwilligers)werk en eventuele mantelzorg ook goed voor jezelf zorgt.

Bekijk andere onvergetelijke ontmoetingen