Bezoek de website
Telefoonnr: 033-7602000
Bezoekadres: Wijerstraat 1, 3811 MZ Amersfoort

Mensen met een beperking ondersteunen om prettig te leven

Philadelphia is een landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking (VG sector). We bieden zorg, begeleiding en ondersteuning.

Binnen de zeven Westfriese gemeenten hebben wij 8 woonlocaties waar we 24-7 begeleiding en zorg bieden vanuit de WLZ. We hebben dagbesteding in de Ridderikhoff in Hoorn en dagbesteding in het Zuiderzeemuseum van Enkhuizen. Verder bieden we ambulante begeleiding en ondersteuning voor 18+ in de zeven Westfriese gemeenten.
Voor contact bel naar 0800-0830 en vraag naar: Cluster werk en begeleiding West-Friesland.

Doelgroepen

We zijn er voor verstandelijke gehandicapten zorg VG en mensen met niet aangeboren hersenletsel en autistische aanverwante stoornissen.

Specialiteit

Wij bieden een breed pakket binnen het werk, netwerk en ‘zorg wonen’ zodat alle cliënten het beste uit zichzelf kunnen halen.

Ons aanbod voor mantelzorgers

We doen ons best in te spelen op de wensen van mantelzorgers door bijvoorbeeld duidelijke beschrijvingen voor hun te maken als het om taken en specifiek gedrag gaat.

We hebben aandacht voor hoe de samenwerking verloopt en wat beter kan. En we bieden mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning, instructies en/of scholing. Zo verhogen we de betrokkenheid en het contact.

De zorg verandert in rap tempo. Mensen die ondersteuning nodig hebben, moeten (en willen) meer gebruikmaken van hun eigen netwerk en minder van de zorgprofessional zolang dit binnen het begrip van verantwoorde zorg blijft. Wij moeten ons meer richten op onze professionele taken, de cliënt meer ondersteunen zijn netwerk te versterken en meer samenwerken met dit netwerk. Dat willen we ook. Want we zijn ervan overtuigd dat mantelzorgers en vrijwilligers – net als wij – bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt.

Iedere cliënt, locatie en situatie is weer anders. Het belangrijkste is dat wij samen met het team, cliënten en mantelzorgers/vrijwilligers blijven nadenken over wat mag, kan en gewenst is. Maar een ding staat vast: wij zijn blij met de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar in de zorg en ondersteuning die mensen met een verstandelijke beperking nodig hebben.

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

INZET VAN (GESPECIALISEERDE) VRIJWILLIGERS | ONDERSTEUNING BIJ REGELTAKEN, FORMULIEREN EN BEMIDDELING | SCHOLING

We doen mee met het platform om kennis en kunde met elkaar te delen en het netwerk in de regio te kennen. Door korte lijnen kunnen we elkaar snel vinden.

Het is voor andere organisaties ook interessant om mee te doen omdat het iets toevoegt aan je expertise.