Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen
Soort organisatie: Welzijnsorganisatie

Bezoek de website 
E-mail: info@familievertrouwenspersonen.nl
Telefoonnr: 030 – 271 23 18
Bezoekadres: Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht

Het bureau van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen is gevestigd te Utrecht.
Vanuit de landelijke organisatie werkt elke familievertrouwenspersoon in een toegewezen regio.

Ondersteuning van naasten bij verplichte ggz

GGZ Noord-Holland-Noord is convenantpartner van het platform.
De ondersteuning van naasten bij verplichte ggz gebeurt door de familievertrouwenspersoon van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

De familievertrouwenspersoon ondersteunt naasten van ggz-patiënten:

  • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
  • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven

De familievertrouwenspersoon geeft naasten informatie, denkt mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen de naasten en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

  • samen met naasten de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet
  • advies geeft over hoe naasten als familie of vriend kunnen bijdragen aan het herstel van de patiënt
  • ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaar
  • bemiddelt als een naaste een conflict heeft met de behandelaar of instelling
  • bijstaat bij het indienen van een klacht

Doelgroepen

We zijn er voor naasten van cliënten die te maken hebben met verplichte zorg, voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid of die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplicht zorg wordt gegeven.

Specialiteit

Wij zijn goed in het ondersteunen van naasten met GGZ en verslavingsproblematiek.

Ons aanbod voor mantelzorgers

Familie en naasten van GGZ cliënten die verplichte zorg ontvangen kunnen terecht bij ons voor ondersteuning. In elke casus wordt er samen gekeken met familie wat zij nodig hebben in hun proces. Welke vragen hebben zij? Waar zitten de knelpunten? Wat zijn daarin de mogelijkheden? De ondersteuning wordt afgestemd op de behoeften van de familie en de mogelijkheden van de familievertrouwenspersoon.

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

INFORMATIE EN ADVIES | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | WET- EN REGELGEVING

We vinden het belangrijk om deel te nemen aan het platform om zichtbaar te worden en blijven. Dat is een speerpunt van onze organisatie. We willen graag dat mensen ons weten te vinden en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Het is voor mantelzorgers regelmatig een grote zoektocht waar zij terecht kunnen voor de juiste ondersteuning. Dit is een mooi initiatief om dit goed te organiseren.

Ervaringsverhaal

Psychische en verslavingsproblematiek heeft niet alleen veel impact om de cliënt zelf maar ook om de mensen daarom heen. Elke dag zie ik in de praktijk de vraagstukken van familie en naasten en de worsteling om zelf staande te blijven.

Elke dag mag ik mijn steentje bijdragen om meer helderheid te creëren in de meest complexe situaties en af te stemmen met de familie wat zij op dat moment nodig hebben om de situatie op een positieve manier in beweging te krijgen en het contact met de GGZ instelling te verbeteren.

Familie en naasten zijn vooral gericht op de cliënt en wat zij nodig hebben. Ik stel in mijn spreekkamer regelmatig de vraag: “Wat hebben jullie nu nodig”? “Wat gaan jullie in deze tijd doen om ook goed voor jezelf te blijven zorgen”?

Laatst ontving ik het volgende in mijn mail van een naaste: “De gesprekken en adviezen hebben mij geholpen om de juiste keuzes te maken. Altijd heb je mij het gevoel gegeven mij te steunen en er voor mij te zijn.”

Dat was een van de meest heftige casussen van afgelopen jaar. Dit soort woorden ontvangen van een naaste geeft mij weer de bevestiging dat ik het juiste beroep heb gekozen.