Bezoek de website 
E-mail:  info4@geriant.nl
Telefoonnr:  0229 741 741
Bezoekadres: Lepelaar 4, 1628 CZ Hoorn

Hulpverlening bij dementie

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis. Kerntaken van Geriant zijn diagnostiek, behandeling en casemanagement.

Doelgroepen

Cliënten, mantelzorgers en professionals

Geriant biedt hulp aan mensen met dementie (cliënten) en hun naasten (mantelzorgers). En als zorgprofessional (zorgverlener) kun je bij Geriant terecht met al je vragen over de zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Vragen over de verwijzing, over de behandeling of over de ziekte zelf.

Specialiteit

Naasten van mensen met dementie kunnen niet altijd goed inschatten hoeveel zorg er nodig is. Geriant kijkt welke behandeling een mantelzorger kan helpen om klachten te voorkomen. Zo bieden we lotgenotencontact (in samenwerking met Alzheimer Nederland afdeling West-Friesland), praktische hulp, gesprekken en digitale ondersteuning (trainingen via ons clientportaal) en cursussen via ons Kenniscentrum.

Ons aanbod voor mantelzorgers

Geriant biedt ook hulp aan mantelzorgers. Mensen met dementie hebben zorg nodig. Familieleden en naasten doen dat vaak met liefde. Zij worden mantelzorger. Maar hoe verder de dementie vordert, hoe meer zorg er nodig is. De zorg voor een naaste kan dan veel tijd kosten naast het eigen dagelijks leven.

Naasten met dementie kunnen niet altijd goed inschatten hoeveel zorg er nodig is en denken dat thuiszorg dan overbodig is. Dit maakt de mantelzorg zwaar. Oververmoeidheid, stress en zelfs depressieve klachten liggen op de loer. Geriant is er daarom juist ook voor de mantelzorgers: wat kan helpen om de zorg langer vol te houden? Gesprekken? Lotgenotengroep? Praktische hulp? Digitale hulp? Geriant kijkt welke behandeling een mantelzorger kan helpen. Zo proberen we klachten te voorkomen. We organiseren onder andere informatiebijeenkomsten, cursussen en praatcafés. Welke hulp past bij de situatie? De casemanger denkt met de mantelzorger mee.

Voor Geriant is het belangrijk om deel te nemen aan het platform, omdat wij hulp bieden aan mantelzorgers. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de mantelzorgers.

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

INFORMATIE EN ADVIES | LOTGENOTENCONTACT | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | ONDERSTEUNING BIJ HET INZETTEN VAN HET NETWERK | ONDERSTEUNING BIJ REGELTAKEN, FORMULIEREN EN BEMIDDELING | SCHOLING | WET- EN REGELGEVING

Voor zorgprofessionals en vrijwilligers hebben wij verschillende mogelijkheden om de kennis over dementie te vergroten en de omgangsvaardigheden te verbeteren. Naast de door ons samengestelde trainingen, bieden wij ook scholing op maat of kunnen onze professionals advies geven. Samen kunnen we tenslotte meer betekenen voor onze cliënten en mantelzorgers!