Bezoek de website
E-mail: gemeente@opmeer.nl
Telefoonnr: 0226-363333
Bezoekadres: Klaproos 1, 1716 VS Opmeer

Gericht op de mantelzorger is gemeente Opmeer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze wet staat opgenomen dat mantelzorgers ondersteund en gewaardeerd moeten worden.

Doelgroepen

Wij zijn er voor alle inwoners uit de gemeente Opmeer.

Specialiteit

Gericht op de mantelzorg ziet gemeente Opmeer het als belangrijkste taak om de overbelasting bij mantelzorgers tegen te gaan en mantelzorgers te waarderen voor hun inzet.

Ons aanbod voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen zich registreren in gemeente Opmeer. Dit heeft veel voordelen: eenvoudige toegang tot ondersteuning, contact met andere mantelzorgers, een uitnodiging voor de mantelzorgdag en de mantelzorgwaardering. Er zijn ook speciale voorzieningen voor mantelzorgers, zoals de Huishoudelijke Hulp Toelagen. Mantelzorgers kunnen een deel van hun huishoudelijke werk uitbesteden om overbelasting te voorkomen.

Jonge mantelzorgers (t/m 24 jaar) ontvangen ook een mantelzorgwaardering, ongeacht het aantal uren en de duur van de mantelzorg. Elke jonge mantelzorger wordt gekoppeld aan een medewerker van het Wijkteam voor bijvoorbeeld een luisterend oor of ondersteuning.

Naast de ondersteuning vanuit het wijkteam (Jeugd en Wmo) zetten diverse vrijwilligersorganisaties zich in voor de mantelzorger. Bijvoorbeeld voor het invullen van formulieren of voor klusjes in of om het huis.

Registreren van mantelzorgers in Opmeer

Help als professional (of vrijwilliger) mee om de mantelzorgers in Opmeer beter in beeld te krijgen!
Attendeer hen op de mantelzorgregistratie bij de gemeente waar de zorgvrager woont.
Hoe beter inzicht in het aantal mantelzorgers en hun behoeften, hoe beter we de ondersteuning met elkaar kunnen regelen.

Registreren van mantelzorgers in gemeente Opmeer doe je via:
https://www.opmeer.nl/form/aanvraagformulier-mantelzorgwaardering/wij-willen-graag-weten-wie-u-bent-0-1

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS | FINANCIËLE REGELINGEN VOOR MANTELZORGERS | INZET VAN (GESPECIALISEERDE) VRIJWILLIGERS | INFORMATIE EN ADVIES | LOTGENOTENCONTACT | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | ONDERSTEUNING BIJ REGELTAKEN, FORMULIEREN EN BEMIDDELING | ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS | SCHOLING

Gemeente Opmeer subsidieert het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland, omdat het platform gericht is op samenwerking en kennisdeling. Door mantelzorgers te ondersteunen wordt de daadkracht van de mantelzorger versterkt en overbelasting voorkomen.

Middels het platform kom je in contact met andere hulpverleners, er wordt kennis en informatie gedeeld.