Bezoek de website
E-mail: info@medemblik.nl
Telefoonnr: (0229) 85 60 00
Bezoekadres: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

Medemblik is een actieve en ondernemende gemeente in West-Friesland. De gemeente telt bijna 45.000 inwoners.

Onze wijkteams geven gratis advies en helpen graag verder. Een medewerker van het wijkteam zoekt samen met inwoners naar oplossingen. Naast eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden wordt er ook gekeken of er aanvullende hulp (of een hulpmiddel) nodig is.

Mantelzorg-ondersteuningsaanbod

Onze wijkteams kunnen helpen met:

Hulp bij het organiseren van het dagelijks leven

Ondersteuning bij het huishouden (in geval van overbelasting), bij vervoer, bij het opvoeden, bij het gebruik van de woning, bij het uitvoeren van mantelzorg en/of hij het invullen van een dagprogramma

Verminderen van relationele, financiële, emotionele en/of sociale problemen

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

FINANCIËLE REGELINGEN VOOR MANTELZORGERS | INFORMATIE EN ADVIES | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | ONDERSTEUNING BIJ HET INZETTEN VAN HET NETWERK | SCHOLING | WET- EN REGELGEVING


Het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland geeft handen en voeten aan samenwerking en kennisdeling op het gebied van mantelzorg. 

Deelname aan het Kennisplatform West-Friesland zal je een breed netwerk opleveren, veel kennis/informatie en zorgt dat je je ondersteuning aan mantelzorgers kunt optimaliseren.