Bezoek de website van de gemeente Hoorn en de website van 1.Hoorn
E-mail: gemeente@hoorn.nl
Telefoonnr: 0229-252200
Bezoekadres: Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn

Gemeente Hoorn:

Aan de Nieuwesteen 1 is het stadhuis gevestigd. In het stadhuis kunnen mensen voor gemeentelijke dienstverlening terecht. Er zijn ook trouwzalen en balies om mensen te woord te staan. Veel zaken kunnen ook online geregeld worden via de website van de gemeente.

1.Hoorn:

De meeste mensen regelen veel zelf in het dagelijks leven: school, opvoeding, het huishouden, werk, zorgen voor anderen, leuke dingen doen. Toch kan iemand soms een steuntje in de rug nodig hebben. Dan kan 1.Hoorn u die steun bieden. Wilt u iemand van 1.Hoorn persoonlijk spreken? Een vraag stellen of uw zorg over iemand anders uiten? Bel, mail of kom langs.

1.Hoorn is dagelijks bereikbaar op 0229-252200 en heeft meerdere bezoeklocaties en inloopspreekuren:

Maandag

In De Kreek Bangert en Oosterpolder, Meetketting 1-6 Van 9.00 tot 11.00 uur
Deskundigen aanwezig voor zorgvragen jeugdhulp en Wmo, hulp bij rondkomen, hulp met DigiD

Dinsdag

Kledingbank Free Choice, Vredehofstraat 9 Van 14.00 tot 16.00 uur
Deskundigen aanwezig voor zorgvragen jeugdhulp en Wmo, hulp met DigiD, hulp bij rondkomen

Woensdag

 • In Gezondheidscentrum Kersenboogerd, Betje Wolffplein 170 Van 9.00 tot 11.00 uur
  Deskundigen aanwezig voor zorgvragen jeugdhulp en Wmo, hulp met DigiD
 • In Wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60 Van 9.00 tot 11.00 uur
  Deskundigen aanwezig voor scheiden

Alleen in de even weken op woensdag

In Huisartsenpraktijk Blokker, Plantage 29 in Blokker Van 13.00 tot 15.00 uur
Deskundigen aanwezig voor zorgvragen jeugdhulp en Wmo, hulp met DigiD

Donderdag

In Wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60 Van 9.00 tot 11.00 uur
Deskundigen aanwezig voor zorgvragen jeugdhulp en Wmo, hulp met DigiD, hulp bij rondkomen

Vrijdag

In Wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3 Van 9.00 tot 11.00 uur
Deskundigen aanwezig voor zorgvragen jeugdhulp en Wmo, hulp met DigiD, hulp bij rondkomen

Spreekuren op afspraak

Mensen kunnen op afspraak terecht met vragen over scheiden en hulp bij wetten en regels over zorg.
Maak hiervoor een afspraak via 0229-252200 of info@1punthoorn.nl

 • Maandag
  In Wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60 Van 9.00 tot 12.00 uur
  Deskundigen aanwezig voor hulp bij wetten en regels
 • Woensdag
  Stadhuis, Nieuwe Steen 1 Van 9.00 tot 12.00 uur
  Deskundigen aanwezig voor hulp bij wetten en regels

 • Donderdag
  In Wijkcentrum De Grote Waal, Grote beer 3 Van 9.00 tot 12.00 uur
  Deskundigen aanwezig voor hulp bij wetten en regels

Doelgroepen

We zijn er voor alle burgers van gemeente Hoorn.

Specialiteit

1.Hoorn heeft dagelijks contact met mensen, komt bij ze thuis en kent de wijk. Hierdoor kunnen we mensen met elkaar in contact brengen en zorgen dat ze in hun eigen wijk actief kunnen blijven of geholpen kunnen worden. Daarnaast kennen we organisaties die wij kunnen inzetten, wanneer iemand hulp nodig heeft.

Ons aanbod voor mantelzorgers

Gemeente en 1.Hoorn ondersteunen op alle gebieden. We zetten zorg en ondersteuning in daar waar men het niet zelf of samen met het netwerk kan oplossen. Denk hierbij aan huishoudelijke ondersteuning, ambulante ondersteuning, hulpmiddelen en aanpassingen, respijtzorg in de vorm van een dagbesteding of tijdelijke opname.

Informatie en advies
We geven mantelzorgers informatie en advies, ook over wet en regelgeving, middels inloopspreekuren, huisbezoeken, folders en advertenties.

Ondersteuning bij emoties en het inzetten van het netwerk
1.Hoorn voert gesprekken met burgers met een ondersteuningsvraag. Dit doen wij samen met het netwerk van de burger.

Verzekeringen voor mantelzorgers
Gemeente Hoorn heeft een gemeente zorgverzekering en een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Mantelzorgers zijn hiermee automatisch verzekerd gedurende de tijd dat ze voor iemand zorgen.

Huishoudelijke hulptoelage
De gemeente Hoorn heeft een HHT, dit is een huishoudelijke hulptoelage om mensen te ontlasten door huishoudelijke hulp te bieden.

Registreren van mantelzorgers in Hoorn

Help als professional (of vrijwilliger) mee om de mantelzorgers in Hoorn beter in beeld te krijgen!
Attendeer hen op de mantelzorgregistratie bij de gemeente waar de zorgvrager woont.
Hoe beter inzicht in het aantal mantelzorgers en hun behoeften, hoe beter we de ondersteuning met elkaar kunnen regelen.

Mantelzorgwaardering
Inwoners van Hoorn die mantelzorg krijgen, kunnen een waardering ter waarde van € 100 aanvragen voor hun mantelzorger. Zij mogen kiezen uit verschillende cadeaus, bijvoorbeeld een uitje of cadeaubonnen. Het is niet mogelijk om het geld contant te ontvangen. De mantelzorgwaardering kan aangevraagd worden via: welverdiend@omring.nl en https://www.hoorn.nl/mantelzorgwaardering

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS | FINANCIËLE REGELINGEN VOOR MANTELZORGERS | INFORMATIE EN ADVIES | INZET VAN (GESPECIALISEERDE) VRIJWILLIGERS | LOTGENOTENCONTACT | ONDERSTEUNING BIJ DE PERSOONLIJKE VERZORGING VAN CLIËNTEN | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | ONDERSTEUNING BIJ HET INZETTEN VAN HET NETWERK | ONDERSTEUNING BIJ REGELTAKEN, FORMULIEREN EN BEMIDDELING | ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS | RESPIJTZORG | SCHOLING | VERZEKERINGEN VOOR MANTELZORGERS | WET- EN REGELGEVING

Het is belangrijk om deel te nemen aan het platform, omdat het belangrijk is om in contact te blijven met betrokken burgers en hulpverleners, zodat je samen burgers kunt ondersteunen wanneer ze er zelf niet meer uitkomen.

Het is belangrijk dat andere organisaties ook meedoen en aandacht schenken aan mantelzorg zodat hulpverleners met elkaar in contact zijn en je burgers samen goed kunt ondersteunen.