Bezoek de website
E-mail: stadhuis@enkhuizen.nl
Telefoonnr: 0228-360100
Bezoekadres: Hoogstraat 11, 1601 KT Enkhuizen

De gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Voor het onderdeel mantelzorg is ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarin staat opgenomen dat mantelzorgers ondersteund en gewaardeerd moeten worden.

Doelgroepen

We zijn er voor alle inwoners uit de gemeente Enkhuizen. Voor de mantelzorgwaardering geldt dat we de mantelzorger waarderen die voor iemand zorgt in onze gemeente.

Specialiteit

De gemeente ziet het als belangrijke taak om de overbelasting bij mantelzorgers tegen te gaan en zorg te dragen voor een waardering voor de inzet van mantelzorgers.

Ons aanbod voor mantelzorgers

We voeren de mantelzorgondersteuning uit, onder andere door in te zetten op een individueel maatwerk door een gesprek met een sociaal werker. Deze ondersteuning helpt om de balans tussen zorg, werk en ontspanning te houden of terug te vinden.

De gemeente Enkhuizen biedt gratis informatie en advies aan inwoners die een hulpvraag hebben over zorg. Deze cliëntondersteuning wordt geboden door een onafhankelijke deskundige.

Daarnaast subsidiëren we het ‘Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland’. Dit platform richt zich op zorg- en welzijnsorganisaties die werken voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Er wordt gestreefd naar een goede onderlinge samenwerking om het ondersteuningsaanbod op elkaar aan te laten sluiten en om de mantelzorgpositie te verbeteren.

Enigmahuis
Iedereen is welkom in het Enigmahuis Het Enigmahuis is er voor (toekomstige) mantelzorgers, hun partners en naasten. De bezoekers die samen met hun mantelzorger meekomen hebben vaak beginnend geheugenverlies. Anderen hebben de diagnose Alzheimer. Ook mensen die zich alleen of eenzaam voelen zijn van harte welkom. In het Enigmahuis worden gasten warm ontvangen door vrijwilligers. Mensen kunnen daar op adem komen met een kop koffie of thee. Mantelzorgers kunnen in het Enigmahuis terecht met vragen over de situatie waarin zij verkeren. Het Enigmahuis kan tot steun zijn. De vrijwilligers en medewerkers bieden een luisterend oor. Ze zijn een vraagbaak en bieden handvatten.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)
Mantelzorgers verdienen een steuntje in de rug. Via de gemeente krijgen zij korting op hulp in de huishouding aangeboden. De schoonmaker kan 1 tot 12 dagdelen per jaar langskomen. De mantelzorger betaalt € 5,00 per uur.

Registreren van mantelzorgers in Enkhuizen

Help als professional (of vrijwilliger) mee om de mantelzorgers in Enkhuizen beter in beeld te krijgen!
Attendeer hen op de mantelzorgregistratie bij de gemeente waar de zorgvrager woont.
Hoe beter inzicht in het aantal mantelzorgers en hun behoeften, hoe beter we de ondersteuning met elkaar kunnen regelen.

Waardering
Waardering van mantelzorgers vindt op dit moment plaats in de vorm van een mantelzorgcompliment, een geldbedrag wat aan het einde van het jaar wordt overgemaakt.

Registreren van mantelzorgers in gemeente Enkhuizen doe je via:
https://openformulieren.enkhuizen.nl/mantelzorger-registratieformulier/

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS | FINANCIËLE REGELINGEN VOOR MANTELZORGERS | INFORMATIE EN ADVIES | INZET VAN (GESPECIALISEERDE) VRIJWILLIGERS | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | ONDERSTEUNING BIJ HET INZETTEN VAN HET NETWERK | ONDERSTEUNING BIJ REGELTAKEN, FORMULIEREN EN BEMIDDELING | ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS | RESPIJTZORG | VERZEKERINGEN VOOR MANTELZORGERS | WET- EN REGELGEVING

Binnen het platform is ons doel dat elke (zorg)professional in West-Friesland oog heeft voor de mantelzorger en regelmatig vraagt: Hoe gaat het met u? En wat heeft u nodig om de zorg (samen) op een prettige manier te regelen en vol te houden?

Alleen samen kunnen we dit doel bereiken! Daarom zouden andere organisaties ook mee moeten doen. Als gevolg van de transformatie binnen de Wmo zal er de komende jaren een steeds groter beroep worden gedaan op mantelzorgers in de ondersteuning van naasten.

Het is belangrijk dat mantelzorgers hun taak zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren. Door goede ondersteuning wordt de draagkracht van de mantelzorger versterkt en overbelasting voorkomen.