Bezoek de website 
E-mail:  info@esdege-reigersdaal.nl
Telefoonnr:  0226 33 20 00 
Bezoekadres: J. Duikerweg 1, 1703 DH, Heerhugowaard

Ondersteuning van mensen met een beperking

Je wilt het leven leiden dat jou past. Je wilt je keuzes, talenten en mogelijkheden zoveel mogelijk tot hun recht laten komen. Je beperking hoeft daar geen belemmering bij te zijn. Je kunt er wél ondersteuning bij krijgen.

Zodra je professionele ondersteuning zoekt, kun je bij Esdégé-Reigersdaal terecht. Wij ondersteunen op jouw manier, met wat jij nodig hebt.

We kunnen ondersteunen bij wonen, (aangepast) werk, dagactiviteiten, vrijwilligerswerk, onderwijs of vrije tijd. Dit doen we in alle plaatsen in de bovenste helft van Noord-Holland.

Onze organisatie is actief in alle Westfriese gemeenten en daarnaast nog in alle gemeenten tussen Texel en de lijn Castricum tot Hoorn.

Doelgroepen

Bij Esdégé-Reigersdaal vind je ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een:

  • Lichamelijke beperking
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Licht verstandelijke beperking (LVB)
  • Verstandelijke beperking (VB)
  • Ernstig verstandelijke beperking (EVB)
  • Ernstig meervoudige beperking (EMB)
  • Chronische en progressieve ziekte
  • Bijkomende psychiatrische beperking of autismestoornis

Specialiteit

Als het aan Esdégé-Reigersdaal ligt, zijn reguliere voorzieningen toegankelijk voor mensen met een beperking. Ook (para)medische voorzieningen. Maar als de aard of ernst van de beperking méér vraagt, dan biedt Esdégé-Reigersdaal gespecialiseerde voorzieningen zoals diagnose, behandeling of advies.

We willen samen met onze cliënten en hun naasten de zorg op een zo goed mogelijke manier regelen. Zo hebben we ook iemand die zich richt op de coördinatie van logeren voor het ondersteunen door middel van respijtzorg. We zijn altijd op zoek naar nieuwe logeergezinnen! Kijk voor meer informatie en actuele vacatures

Ons aanbod voor mantelzorgers

Esdégé-Reigersdaal bestaat uit bijna 70 clusters, die ondersteunen bij wonen, (aangepast) werk, dagactiviteiten, vrijwilligerswerk, onderwijs of vrije tijd.

Dit doen we op ruim 200 locaties in de bovenste helft van Noord-Holland. Elk cluster geeft zelf op hun eigen manier inhoud aan de ondersteuning van de aan hun cluster verbonden mantelzorgers.
Informeer bij de Esdégé-Reigersdaal vestiging in jouw buurt naar welke ondersteuningsmogelijkheden er voor cliënten en hun mantelzorgers zijn.

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS | INFORMATIE EN ADVIES | INZET VAN (GESPECIALISEERDE) VRIJWILLIGERS | LOTGENOTENCONTACT | ONDERSTEUNING BIJ DE PERSOONLIJKE VERZORGING VAN CLIËNTEN | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | ONDERSTEUNING BIJ HET INZETTEN VAN HET NETWERK | RESPIJTZORG

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van de mensen die Esdégé-Reigersdaal ondersteunt. Op hun beurt betekenen onze cliënten veel in het leven van de mantelzorger.

Door binnen het platform onderling te verbinden en kennis te delen, kunnen we mantelzorgers beter waarderen en bijstaan in hun unieke rol.

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van de mensen die zorgorganisaties ondersteunen. Op hun beurt betekenen de cliënten veel in het leven van de mantelzorger. Daarom is het belangrijk dat alle organisaties deze unieke relatie onderkennen en ondersteunen en daarin meedoen.