Migranten en mantelzorg

Je hebt mantelzorgers die zelf een migratieachtergrond hebben. Maar ook mantelzorgers zonder een migratieachtergrond die zorgen voor een migrant. In beide gevallen helpt het als jij je als professional verdiept in de achtergrond. Daardoor ontstaat er meer begrip en duidelijkheid over behoeften en verwachtingen.

Wat kun je als professional binnen de zorg, welzijn of gemeente doen om cliënten met een migratieachtergrond en hun mantelzorgers beter te ondersteunen en bereiken?

Tips – omgaan met mantelzorg en migranten:

 1. Maak gebruik van tolken die het dialect kennen.
 2. Face to face contact werkt het beste.
 3. Betrek bij de communicatie:

– Het hele gezin/de kinderen
– Het netwerk
– Vrijwilligers en sleutelfiguren

 1. Luister goed naar de behoeften en vraag door. Houd rekening met mogelijke schaamte.
 2. Houd je aan gedragsregels die zijn afgesproken, ook bij wisseling van medewerkers.

Handig voor in de praktijk:

 • Zorg voor één aanspreekpunt in de familie die goed kan vertalen en zorg voor één aanspreekpunt vanuit de instelling/organisatie, ook als er wisseling van uitvoerende medewerkers is.
 • Stel een protocol op over wat je van medewerkers verwacht in de omgang met andere culturen. Dit zorgt voor begrip en duidelijkheid.
 • Neem alle gebruiken en behoeften (zoals schoenen uit, man wast man, vrouw wast vrouw) op in de intake.
 • Zodra een patiënt een kind of iemand anders mee heeft voor de vertaling is dat een signaal en handig om hulp in te schakelen. Zodat de familie goed wegwijs en bewust gemaakt wordt van de mantelzorgsituatie, informatiemogelijkheden en het ondersteuningsaanbod.
 • Geef het de tijd om vertrouwen op te bouwen en het taboe om hulp te aanvaarden te doorbreken. Verstrek informatie over het belang van wondverzorging, medicijngebruik, de mogelijkheden van thuiszorg en woningaanpassingen. Dan is de informatie helder en kan hulp (alsnog) op de tijd dat degene daar klaar voor is in gang gezet worden.
 • Betrek (regionale/lokale) maatschappelijke organisaties die actief zijn voor migranten- en vluchtelingen om meer te weten te komen over de doelgroep en om samen te werken. Ook buurthuizen en moskeeën bieden mogelijkheden om migranten mantelzorgers te bereiken.
 • Het helpt als het onderwerp migratie meegenomen wordt in (zorg)opleidingen. Zodat leerlingen al meekrijgen hoe zij beter rekening kunnen houden met culturele achtergronden.
 • Bij screenings kan gebruik worden gemaakt van instrumenten die meer toegespitst zijn op de doelgroep zoals RUDAS en CCD. Meer informatie:

https://www.henw.org/artikelen/dementie-bij-oudere-migranten
– Ook zijn er poli’s die zich richten op deze specifieke doelgroep:
 https://www.olvg.nl/locatie-west/polikliniek-geriatrie/geheugenpoli-voor-niet-westerse-ouderen

Meer weten over mantelzorg en migranten? Tips:

Algemeen

Dementiezorg voor mensen met migratieachtergrond

Mantelzorg in de laatste levensfase

Voor gemeenten

Voor huisartsen

Voor zorg en welzijn

Passende ondersteuning voor Indische en Molukse mantelzorgers door zorg en welzijn:
https://www.mantelzorg.nl/professionals/zorgenwelzijn

Filmpjes

Wil je als zorgverlener weten waar je rekening mee kunt houden in de zorg voor mensen met een migratieachtergrond? Bekijk dan de 5 video’s van Pharos!