Mensen met kanker

Mantelzorgers en hun naaste met kanker kunnen in West-Friesland voor hulp terecht bij de gemeenten en zorg-, en welzijnsorganisaties.

Er zijn allerlei ondersteuningsmogelijkheden, zowel op praktisch als emotioneel vlak waar zij gebruik van kunnen maken.

Daarnaast kan PISA steun bieden aan mensen met kanker en hun naasten.

PISA, centrum voor leven met en na kanker
Inloophuis PISA is aangesloten bij brancheorganisatie IPSO (Instellingen psychosociale oncologie). Het heeft vestigingen in Hoorn en Enkhuizen (Drom en IJsselzand).

Hun doel is het bieden van psychosociale steun aan mensen met kanker en hun naasten om daarmee hun veerkracht te vergroten.

PISA biedt vrije inloop, één-op-één gesprekken, lotgenotengroepen, informatiebijeenkomsten en activiteiten ter ontspanning. Mensen met kanker en hun mantelzorgers kunnen hier laagdrempelig, gratis, zonder afspraak en doorverwijzing terecht.
https://www.inloophuispisa.nl

Tips

 • Hoe help je iemand met kanker?
  Tips voor naasten: thuis en op de werkvloer.
  https://www.kwf.nl/leven-met-kanker/hoe-help-je-iemand-met-kanker
 • Kanker.nl
  Het centrale online platform in Nederland met informatie over kanker. Het platform kanker.nl is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt: patiënten, (ex)patiënten en hun naasten.
  www.kanker.nl
 • Naasten
  Kanker heeft grote invloed op het leven van naasten, zoals partner, kinderen of ouders. Het kan hierbij gaan over onder meer – langdurige – zorgtaken, emotionele invloed van de ziekte en impact op de relatie. Het IKNL doet in toenemende mate onderzoek naar de gevolgen van kanker op naasten en de relatie.
  https://iknl.nl/onderzoek/onderzoeksdomeinen/leven-met-en-na-kanker/naasten
 • NFK
  De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van negentien kankerpatiëntenorganisaties. Samen komen zij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker.
  https://nfk.nl/aangesloten-organisaties
 • Verwijsgids Kanker
  De Verwijsgids Kanker helpt zorgverleners, patiënten en hun mantelzorgers om hulpverleners te vinden die gespecialiseerd zijn in het behandelen van (voormalig) kankerpatiënten.
  https://www.verwijsgidskanker.nl