Mantelzorg in de laatste levensfase

Ken je een mantelzorger van wie de naaste het bericht heeft gekregen dat de laatste fase van het leven is aangebroken? Dan kunnen zij bijgestaan worden door een vrijwilliger die speciaal getraind is voor VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg). Kijk bij de ‘Inzet van gespecialiseerde vrijwilligers’ welke van onze partners deze dienst aanbieden.

We zien kansen: door elkaar vroegtijdig en op het juiste moment in te schakelen kunnen we het samen nog beter regelen voor de mantelzorger!

Elkaar vroegtijdig betrekken

Door verschillende organisaties vroegtijdig te betrekken in of richting de laatste levensfase kunnen we elkaar aanvullen. Zodat de mantelzorger aansluiting ervaart in de overgang van zorgfases.

Zo kan iemand bijvoorbeeld eerst in een lotgenoten groep deelnemen en vervolgens in een rouwgroep. En daarna individueel geholpen worden op het thema eenzaamheid en begeleid worden door een maatschappelijk werker. Of een cursus volgen over ‘hoe maak je (weer) vrienden’.

Van opname tot overlijden terugvallen op samenwerkingspartners

Door onderling afspraken te maken over de overgangsprocessen en fasen die nog komen borgen we met elkaar adequate hulp, ook in de nazorgfase. Zo kan bijvoorbeeld een casemanager uit de zorg aanbieden dat iemand vanuit welzijn de mantelzorger belt wanneer hij of zij de case afsluit.

 

Tips