Mantelzorg bij psychische problemen en/of verslaving

Kom je als professionals of vrijwilliger mantelzorgers in West-Friesland tegen die zorgen voor een naaste met psychische of psychiatrische problemen?

Dan kun je ze doorverwijzen naar platformpartners of andere organisaties die meer voor deze doelgroep kunnen betekenen.

Leviaan biedt begeleiding bij psychische kwetsbaarheden. Om vanuit kracht en kwaliteiten toe te werken naar het gewenste leven.
Zij bieden informatie, advies, coaching, begeleiding en lotgenotencontact.

Leviaan zoekt vrijwilligers om hun doelgroep te ondersteunen. Wil je in gesprek over de mogelijkheden? Neem contact op met Leviaan!

GGZ Noord-Holland-Noord is convenantpartner van het platform. De ondersteuning van naasten bij verplichte ggz gebeurt door de familievertrouwenspersoon van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Zij bieden ondersteuning aan naasten van mensen met GGZ en verslavingsproblematiek.

Zoek je lotgenotencontactmogelijkheden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die zelf uitwisseling willen?
Dan kunnen zij terecht bij:
www.kopopouders.nl en de Herstelacademie van GGZ-NHN:
https://www.ggz-nhn.nl/website/watbiedenwij/herstelacademie/Aanbod

Tips