Mantelzorg bij dementie

Platformpartner Geriant is gespecialiseerd in hulp voor mensen met dementie. De ondersteuning richt zich op thuiswonende mensen met dementie én hun familieleden. Zij begeleiden het gehele proces, van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Het Kenniscentrum Dementie van Geriant geeft advies en trainingen. Zorgprofessionals, vrijwilligers, gemeenten, het bedrijfsleven en verenigingen kunnen bij Geriant terecht met vragen over de zorg voor mensen met dementie en hun naasten.

Er is een Geriant kliniek in Heerhugowaard met een opname-, en behandelafdeling.
Om mensen tijdelijk op te nemen, met het streven terugkeer naar de thuissituatie, als er sprake is van ingewikkelde problemen bij dementie.
Vaak gaat het dan om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen of ernstige problemen in het gedrag.

Omring biedt geriatrische revalidatiezorg en ‘Wonen met dementie’.

Ook andere aangesloten zorg-, en welzijnsorganisaties werken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De betrokkenen zitten in een lang zorg en rouwproces. Ondersteuning, zowel praktisch als op emotioneel vlak, kan daarbij helpend zijn. Zodat de zorg draagbaar wordt en de zorgvrager en mantelzorgers in het gezin, ondanks de situatie, (zoveel mogelijk) in balans blijven. Neem gerust contact op met een van de partners voor overleg!

Tips

 • Alzheimer Nederland
  Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren/mantelzorgers. Via de Dementiemonitor vragen zij onder mantelzorgers uit hoe er nog beter voor hun belangen, en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen, opgekomen kan worden. De DementieLijn biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie.
  https://www.alzheimer-nederland.nl
 • Alzheimer Nederland, afdeling West-Friesland
  De afdeling West-Friesland organiseert verschillende activiteiten, zoals Alzheimer Cafés, voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en wijst de weg naar hulp in uw omgeving.
  Neem voor meer informatie contact op met Peter de Wilde via e-mailadres: west-friesland@alzheimervrijwilligers.nl of telefoonnummer 06-20997833 of kijk op de website.
  https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland
 • Dementie.nl
  Dit platform van Alzheimer Nederland gaat over ‘Omgaan met dementie’. Hier vinden mensen met dementie en hun mantelzorgers steun in het omgaan met dementie in al zijn vormen en fasen. Om de ziekte beter te leren begrijpen. Het platform biedt informatie, tips en de mogelijkheid om ervaringen te delen en vragen te stellen aan deskundigen en lotgenoten. Ook biedt het platform een online training over ‘Dementie op jonge leeftijd’.
  https://www.dementie.nl
 • Dementie op jonge leeftijd
  10 signalen:
  https://www.youtube.com/watch?v=L88up-m_1B0&t=26s
  7 vragen om signalen te toetsen bij naasten: https://www.youtube.com/watch?v=Dz8pUDYyfWA
 • Dementiemonitor Mantelzorg 2022
  https://www.alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor
 • Dementie-winkel
  Alles voor een stimulerende leefomgeving!
  https://www.dementie-winkel.nl
 • Factsheet cijfers en feiten over dementie
  https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie?sdv-steun-een-mantelzorger=
 • Familienet
  Een communicatie app om als zorgprofessional berichten, foto’s en mooie of belangrijke momenten te delen met familie.
  Dit kan handig zijn in het gesprek tussen mantelzorger en degene met dementie. Om bijvoorbeeld na dagbesteding het verhaal te kunnen vertellen van die dag.
  https://www.familienet.nl
 • Kaart: Kan ik voor jou…
  Een klein gebaar maakt een groot verschil. Zien is 1, doen is 2.
  Kan ik voor jou een boodschap meenemen, een brief posten? Met deze kaart wordt hulp vragen makkelijker!
  https://www.samendementievriendelijk.nl/drupal/media/sites/default/files/media/2022-03/documents/Kan-ik-voor-jou-kaart-def.pdf
 • Mantelzorg Balans
  Voor (meer) balans in je leven.
  Wanneer je zorgt voor iemand die niet meer beter wordt.
  https://balans.mantelzorg.nl/
 • Mantelzorgtest voor naasten van mensen met dementie
  Attendeer mantelzorgers op deze test om te onderzoeken of de zorg nog goed gecombineerd kan worden.
  https://www.dementie.nl/mantelzorgtest
 • Mens vergeet mij niet kaartspel
  Een verrassend kaartspel speciaal gemaakt voor mensen met beginnende dementie en hun naasten.
  https://mensvergeetmijniet.nl
 • Netwerk dementie
  Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van zorg-, en welzijnsinstellingen en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland die zich inzetten om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.
  https://netwerkdementie-nhn.nl
 • Partner in Balans
  Het online programma Partner in Balans is voor iedereen die een naaste is van iemand met dementie of de ziekte van Parkinson:
  https://www.partnerinbalans.nl
 • Samen dementie vriendelijk
  Hoe herken je dementie en hoe kun je lastige situaties oplossen? Doe de gratis online basis training ‘GOED omgaan met dementie’ of volg een van de specifieke doel-, en beroepsgroeptrainingen zoals voor medewerkers in de thuiszorg, van gemeentes of taxichauffeurs. Of wijs mantelzorgers op deze trainingen. Er is ook een specifieke training voor jongeren die te maken hebben met dementie.
  https://www.samendementievriendelijk.nl/trainingen
 • Wegwijzerdementie.nl
  Op deze wegwijzer vind je de belangrijkste informatie over het ondersteuningsaanbod voor mensen met dementie en hun naasten in West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en regio Alkmaar.
  https://www.wegwijzerdementie.nl
 • Wie is wie bij dementie
  De ‘Wie is wie bij dementie’ brengt het landschap van zorg- en welzijnsprofessionals rond een cliënt in beeld. Om in een oogopslag wie betrokken is, zoals de casemanager, het wijkteam, de huisarts, dagbesteding.
  https://www.movisie.nl/publicatie/wie-wie-dementie
 • Zorg voor Beter
  Voor diverse tips, tools en adviezen over dementie.
  https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/mantelzorg
 • Zorgstandaard Dementie
  De website is voor professionals in zorg en welzijn die werken met mensen met dementie.
  De Zorgstandaard Dementie beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten.
  https://zorgstandaarddementie.nl