Maatschappelijk effect

De activiteiten van het Kennisplatform richten zich op het bijdragen aan de maatschappelijke effecten:

  • Dat steeds meer professionals zich bewust zijn van het begrip ‘mantelzorgers’. Zodat zij mantelzorgers zien en benaderen als een doelgroep met specifieke hulpbehoeften.
  • Dat steeds meer mantelzorgers bewust worden van het begrip ‘mantelzorger’. Zodat zij gedurende de verschillende zorgfases op de juiste tijd de juiste informatie tot zich kunnen nemen.
  • Dat steeds meer mantelzorgers, via professionals in West-Friesland, weten welk lokaal, regionaal en/of landelijk aanbod hen kan ondersteunen.
  • Dat steeds meer mantelzorgers zich erkent, gehoord en ondersteund voelen. Zodat zij duurzame informele zorg kunnen blijven bieden. En hun functioneren en welzijn beter in balans is en blijft. Zodat zij de zorgtaken en hun verantwoordelijkheden en ambities goed kunnen blijven combineren.
  • Dat ouderen, zieken en kwetsbare inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam en in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, met hulp van formele en informele zorg.

Recent onderzoek duidt de urgentie en noodzaak om mantelzorg hoog op de agenda te houden:

In West-Friesland wonen zo’n 60.000 mantelzorgers. Daarvan zijn er zo’n 5761 zwaarbelast. Bijna 1 op de 3 Westfriese inwoners zou volgens de berekening mantelzorger zijn. Als deze inwoners die zorg niet zouden leveren is de vervangingswaarde voor publieke en private zorg geschat tussen de 408 en 558 miljoen euro. Zelf maken mantelzorgers in West-Friesland 23,1 miljoen euro aan kosten om mantelzorg te kunnen verlenen.

Bron: MantelzorgNL gebaseerd op CBS, SCP-gegevens en onderzoeksbureau Ecorys.

Meer lezen over onderzoek en feiten