Hoorn sociale kaart mantelzorg

Hier vind je nuttige adressen van lokale organisaties die mantelzorgers ondersteunen. Klik op een organisatie om verder te lezen wat het aanbod van de betreffende organisatie inhoudt.

Aangesloten platformorganisaties

Overige nuttige adressen

Alzheimer Nederland afdeling West-Friesland
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie en hun naasten. In Hoorn worden er Alzheimer Cafés en Lotgenotencontact aangeboden.

Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek (soms live) en verrassende ontmoetingen met lotgenoten.

Bij ‘Lotgenotencontact’ is er een gespreksleider aanwezig en wordt er gepraat over verschillende thema’s. Voorafgaand vindt er een huisbezoek plaats om de mantelzorger en thuissituatie beter te leren kennen. Ook na opname kunnen deelnemers de gespreksgroep blijven bezoeken.

Wat levert lotgenotencontact mantelzorgers op?
Zij kunnen hun gevoelens en ervaringen delen met anderen die in een soortgelijke situatie zitten, het biedt informatie en ondersteuning.
Door lotgenotencontact vergroten mantelzorgers hun draagkracht.

Kijk voor het actuele aanbod op:
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland

Inloophuis Pisa
Het centrum biedt aandacht, informatie, ontspanning en lotgenotencontact aan mensen die zelf ziek zijn (geweest) en hun naasten of nabestaanden.
https://www.inloophuispisa.nl

Mantelzorgcentrum
Het Mantelzorgcentrum richt zich op (potentiële) mantelzorgers en staat naast hen om hun energie en balans te versterken, behouden of terug te krijgen.
Ken je mantelzorgers in Hoorn voor wie het allemaal teveel wordt of die (preventief) willen klankborden met deskundigen? Dan kunnen zij terecht bij het Mantelzorgcentrum.

Het Mantelzorgcentrum biedt een nieuwsbrief en (online) activiteiten voor mantelzorgers.
De mantelzorgmakelaar informeert, ondersteunt, kan administratieve taken overnemen en bemiddelen in de zorg. Dit kan de mantelzorger inzicht, overzicht, grip, opluchting en vertrouwen in de mantelzorgsituatie opleveren.
De consulent mantelzorg kan respijtzorg regelen om mantelzorgers (acuut) te ontlasten.

Mantelzorgers kunnen voor respijtzorgvoorzieningen in Noord Holland terecht op mantelzorgvrij.nl (een initiatief van het Mantelzorgcentrum en hun partners).
Kijk voor meer informatie op https://www.mantelzorgcentrum.nl of bel naar: 085 – 018 38 90.

Praethuys ’t Slot
De buurtkamer in Hoorn is een laagdrempelige en persoonlijke ontmoetingsplek in het Venenlaankwartier. Door en voor buurtbewoners, volledig beheerd door vrijwilligers. Het Praethuys ’t Slot speelt een belangrijke rol in het tegengaan van eenzaamheid. Er zijn activiteiten en koffieochtenden voor een praatje. Ook mantelzorgers kunnen hier terecht!
https://www.praethuyshoorn.nl

Respijtzorg
Hospice Dignitas

RCO De Hoofdzaak
Ontmoetingscafé De Verbinding – een plek om jezelf te zijn
In Hoorn kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten anderen ontmoeten.
Er is ook ruimte om alleen even binnen te lopen, koffie te drinken en een tijdschrift te lezen. Aanmelden is niet nodig, de vrijwilligers staan wekelijks klaar.

Wanneer: woensdagmiddag van 13.30-16.00, donderdagochtend van 9.30-12.00 en vrijdagochtend van 9.30-12.00 uur.
Adres: Wilhelminalaan 2, 1623 MA, Hoorn.
Meer informatie: https://rcodehoofdzaak.org/

Sociaal educatieve kaart
Een actueel overzicht voor inwoners en professionals in Hoorn. Met activiteiten die de taal-, reken- en digitale vaardigheden verbeteren, maar ook voor hulp bij armoede, eenzaamheid, werk, gezondheid en opvoeding.
https://www.hetinformatiepunt.nl

Landelijk
Regionaal
Lokaal
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Koggenland
Medemblik
Opmeer
Stede Broec
Kennisbank