Eerstelijn en mantelzorg

In de praktijk zien we dat mantelzorgers niet tijdig en onvoldoende ondersteuning vragen.

Dat vraagt van gemeenten, zorg-, en welzijnsinstellingen én verwijzers uit de eerste lijn dat we tijdig signaleren. Wij kunnen mantelzorgers bewust maken van hun rol en de ondersteuningsmogelijkheden.

Het helpt als we daarin goed samenwerken: elkaar kennen, weten wat er is aan hulp en regelmatig contact hebben voor korte lijnen.

Alleen samen kunnen we overbelasting bij mantelzorgers beperken of voorkomen. En dat heeft een positief effect. Want mantelzorg heeft invloed op allerlei gebieden van de mantelzorger zoals: gezin, werk, sport, hobby, ambitie en sociaal leven.

We hebben er allemaal baat bij dat de zorg op een goede manier gecombineerd wordt. Lees meer over de impact en waarde van mantelzorg op ‘Onderzoek en cijfers’ en over het ‘Maatschappelijke effect’ dat ondersteuning heeft.

Collegiale afstemming

Ben je een praktijkondersteuner, huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist of anders? Maak je je zorgen over de (toekomstige) situatie van een cliënt/mantelzorger? Of wil je meer weten over de hulpmogelijkheden in West-Friesland?

Neem gerust contact op met een van de aangesloten organisaties! Samen kun je de mogelijkheden van informatie, advies of hulp verkennen.

Het helpt om al in een vroeg stadium afstemming te hebben. Dan is er tijd een goede match te maken als het om vrijwilligersinzet gaat en om passende zorg te vinden (bij wachtlijsten of proceduretijd). Of gelegenheid om het netwerk of de werkgever van de mantelzorger te betrekken. Maar ook omdat het zorgproces verandert en de behoeften van de mantelzorger mogelijk anders wordt in de verschillende fases. Het is dan makkelijk als de lijntjes al gelegd zijn en de situatie bekend is.

Door met elkaar naast de mantelzorger te staan kunnen we passende hulp inzetten op het juiste moment. Zodat de mantelzorger de zorg op een goede manier kan volhouden en zich daarin gesteund voelt.

Tips