Doelgroepen

Geen één mantelzorger is hetzelfde. Situaties verschillen en ook doelgroepen. Zo heb je:

– Mantelzorgers die zelf een migratieachtergrond hebben
– Mantelzorgers zonder een migratieachtergrond die zorgen voor een migrant

  • Mantelzorgers voor:

mensen in de laatste levensfase
mensen met dementie
mensen met psychische problemen en/of verslaving
mensen met niet-aangeboren hersenletsel
mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen
mensen met kanker

Elke mantelzorgsituatie vraagt om een eigen aanpak die voorziet in de behoeften van de mantelzorger. Het helpt om dan rekening te houden met de achtergrond.

Er zijn diverse platformpartners met een gespecialiseerde doelgroep en expertise daarop.

Zo is Geriant er voor mensen met dementie. Leviaan en Familievertrouwenspersonen/GGZ-NHN bieden begeleiding bij mensen met psychische kwetsbaarheden. Esdégé-Reigersdaal en Stichting Philadelphia ondersteunen mensen met een beperking. WilgaerdenLeekerweideGroep en Omring helpen diverse doelgroepen. En de welzijnsorganisaties kunnen ook ingezet worden voor diverse doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning in de laatste levensfase.

Al onze partners hebben een schat aan kennis en ervaring. En bovendien; liefde voor hun vak en een groot hart voor mantelzorgers.

Wil je meer weten over een specifieke doelgroep om zo de mantelzorger/cliënt beter te ondersteunen? Neem gerust contact op met een van de platformpartners voor overleg.