Dag van de mantelzorg

Jaarlijks is het op 10 november de ‘Dag van de mantelzorg’.
Op deze landelijk dag staan we stil bij het begrip mantelzorg en worden mantelzorgers in het zonnetje gezet.

De zeven Westfriese gemeenten bieden het hele jaar door, en zeker rondom deze speciale dag, activiteiten voor en over mantelzorgers.

Gemeenten regelen dan bijvoorbeeld een ‘Mantelzorg Inspiratieontbijt’, een taartmoment met fotoshoot, een musical of diner. Of zij sturen bijvoorbeeld een brief met chocolade aan de bij hen geregistreerde mantelzorgers of bieden hen een abonnement op MantelzorgNL.

Dit doen zij als speciaal aanbod boven op de reguliere ondersteuning gedurende het jaar.
Want in elke gemeente is er, vaak in samenwerking met partners, individuele hulp mogelijk.

Ook worden er gedurende het jaar groepsactiviteiten georganiseerd zoals lotgenotengesprekken, onvergetelijke ontmoetingen en informatieve workshops.
Wil je weten wat er in jouw werkgebied is aan ondersteuning en waardering zodat je mantelzorgers daarop kunt attenderen?
Kijk op de pagina bij de betreffende gemeente of neem contact met ze op.

Wil je weten welke aandacht er landelijk wordt gegeven aan mantelzorgers? Of wil je aansluiten bij de landelijke campagne?
Kijk dan op:
https://www.mantelzorg.nl/dag-van-de-mantelzorg

Mantelzorgbeleid

Lang niet alle mantelzorgers zijn in beeld. Sommigen willen dat misschien niet.
Maar er liggen nog genoeg kansen om mantelzorgers te informeren en attenderen op de gemeentelijke regelingen en waardering.

Help jij als professional mee om het inzicht in het werkelijke aantal mantelzorgers te vergroten?

We kunnen preventief beter samenwerken als mantelzorgers vroegtijdig geattendeerd worden op de term ‘mantelzorger’ en het bestaan kennen van regelingen en ondersteuningsmogelijkheden.
Wanneer mantelzorgers geregistreerd staan bij de gemeenten kunnen ze geïnformeerd worden over activiteiten en de mantelzorgwaardering ontvangen.
Hoe meer inzicht in het aantal mantelzorgers, hoe het met hen gaat en wat ze nodig hebben, hoe beter de Westfriese gemeenten daarop kunnen inspelen met het mantelzorgbeleid.
Dus doe mee, attendeer mantelzorgers op wat er al is en verwijs ze door naar de betreffende gemeente.
Jouw hulp als professional is daarin nodig en zeer welkom!