Ben je als professional op zoek naar meer informatie over bepaalde mantelzorgonderwerpen? Wil je mantelzorgers een boekentip geven? Of ben je op zoek naar voorbeeldexemplaren (voor in de wachtkamer, intakeruimte, bezoekersruimte, personeelsruimte), trainingsmateriaal of uitleenmateriaal? Dan vind je hieronder boekentips!

Autisme

Leven met autisme
Een gids voor volwassenen met autisme en hun omgeving.
https://www.bsl.nl/shop/leven-met-autisme-9789031391820

Balans

Jaarplanner
Werk je samen met mantelzorgers en gun je ze meer overzicht? Deze jaarplanner biedt een handig weekoverzicht, speciaal ontwikkeld voor de mantelzorger en degene die mantelzorg ontvangt.
https://www.dagboekvandemantelzorger.nl/overige-producten/

Dagboek van de mantelzorger
In dit dagboek is ruimte om contactpersonen, afspraken en belangrijke gegevens te noteren.
https://www.dagboekvandemantelzorger.nl/bestellen/inkijkexemplaar/

Klein geluk voor de mantelzorger
Mantelzorger zoeken soms naar steun, rust, troost, inspiratie. Dit boekje helpt mantelzorgers om stap voor stap klein geluk terug in hun leven te brengen. Wil jij dat mantelzorgers zich sterker en vrolijker voelen? 40% van het geluksgevoel schijnen zij zelf in de hand te hebben!
www.kleingeluk.nu/boeken

Brussen en jonge mantelzorgers

Brussenboek
Er is een boek voor en door brussen met een bijzondere broer of zus.
En er is een boek voor ‘Broers en zussen in en om het ziekenhuis’.
https://brussenboek.nl/

Mag ik ook ff?
Speciaal voor al die jongens en meisjes tussen de 8 en 14 jaar die elke dag te maken hebben met een broer of zus met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is er nu het boekje ‘Mag ik ook ff?’.
Hierin staat wat anderen in eenzelfde situatie te vertellen. In het boek staat informatie en zijn er doe-dingen om mee aan de slag te gaan.
Het boek is geschikt voor broertjes en zusjes, maar zeker ook voor de rest van de familie!
https://www.hersenstichting.nl/webwinkel/tag/naasten/

Praten over ziek zijn
Wanneer iemand in het gezin ziek is, is dat moeilijk voor iedereen. Het is belangrijk om hierover te praten.
Praten over ziekte is alleen niet altijd even makkelijk. Met dit Doe-boek voor kinderen kunnen betrokkenen samen ontdekken hoe zij met de ziekte in het gezin omgaan.
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2020/04/Rizzo_complete-pakket.pdf

Dementie

BreinCollectief
Literatuur & publicaties over dementie.
https://breincollectief.nl/aanbod/literatuur-publicaties/

Dementie Empathie
Dit boek gaat over de wereld van dementie. Wat het met iemand en zijn naasten doet. En hoe je elkaar kunt blijven begrijpen als de emotie het van de ratio heeft overgenomen. Dementie brengt een nieuwe dynamiek die de omgeving vraagt onverwacht en onbegrepen gedrag in goede banen te leiden. Thuis, in de samenleving en de zorginstelling. Empathie is hierin leidend, en onmisbaar.
https://dementie-empathie.nl

Dementie-winkel
Alles voor een stimulerende leefomgeving en boeken over dementie:
https://www.dementie-winkel.nl

Gedragen
Mensgericht samenwerken rondom dementie.
https://www.zorgvoorbeter.nl/tools/boek-gedragen-mensgericht-samenwerken-rondom-dementie?

Mantelzorgeralfabet
In ‘het Mantelzorgeralfabet’ lees je over grote en kleine thema’s waar je mee te maken krijgt als mantelzorger van iemand met dementie. En het boek ‘Mantelzorger der Liefde’ wil mantelzorgers een hart onder de riem steken met tips en voorbeelden hoe je alzheimer positiever kunt benaderen.
https://www.mantelzorgerderliefde.nl/boeken/

Diversen
Uitgever Bohn Stafleu van Loghum heeft diverse boeken en magazines, bijvoorbeeld: 

  • Familie begeleiden bij dementie.
  • Had ik het maar geweten (praktisch basisboek over de omgang met dementie voor familie en zorgverleners).
  • Handig bij dementie (over de emotionele en psychologische aspecten, speciaal geschreven voor familieleden en zorgverleners).
  • Denkbeeld, tijdschrift voor Psychogeriatrie.
  • Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Nieuw evidence based ergotherapieprogramma voor diagnostiek en behandeling aan huis.
    https://www.bsl.nl

Gedeelde zorg en samenwerken

Het vergezicht van de mantelzorger
Een onderzoek naar perspectieven van mantelzorgers op zorg en relaties met zorgvragers en professionals.
https://eburon.nl/product/het_vergezicht_van_de_mantelzorger/

In 10 stappen samenwerken aan mantelzorg
‘Kies als werkgever bewust voor een mantelzorgvriendelijke organisatie’
In 10 stappen word je bewust van de noodzaak van een mantelzorgvriendelijke aanpak binnen organisaties.
Als je de stappen doorloopt, ben je in staat om mantelzorgers beter tegemoet te komen door in gesprek te gaan, de verantwoordelijkheid te delen en gezamenlijk passende afspraken te maken. Hierdoor ontstaat minder uitval en meer werkplezier in een gezonde werkomgeving.
https://roelievanguldener.nl/boek/

Jonge mantelzorgers en hun zorgverantwoordelijkheid voor naaste familieleden
Een kwalitatief onderzoek naar feiten, ervaringen, belevingen en wensen van jonge mantelzorgers
https://eburon.nl/product/jonge_mantelzorgers_en_hun_zorgverantwoordelijkheid_voor_naaste_familieleden/

Mantelzorg: wikken en wegen
Mantelzorgers zijn een onmisbare groep om de vraag naar thuiszorg op te vangen.
Maar hoe verhouden begrippen als ‘economische waarde’ en ‘onmisbare groep’ zich tot de dagelijkse zorgsituatie waar familieleden elkaar ontmoeten?
En in hoeverre is de gedeelde zorgverantwoordelijkheid tussen overheden en burgers rechtvaardig?
https://eburon.nl/product/mantelzorg_wikken_en_wegen/

Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld
Door de participatiesamenleving is het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers groot.
Dit boek gaat over een benadering waarin zorgvrager, mantelzorger, vrijwilliger en professional gelijkwaardige partners zijn.
Met de nadruk op de onderlinge verhouding in het zorgnetwerk.
https://www.bsl.nl/shop/vrijwilligers-en-mantelzorgers-in-beeld-ondersteuning-en-samenwerking-9789031392261

Gehandicaptenzorg

Goed Werk: Vitamine D(riehoek)
Vitamine D(riehoek) is een boekje met veel verschillende opdrachten om te doen, ervaren en leren. Een inspirerend boekje vol met prikkelende en creatieve opdrachten voor professionals, verwanten en cliënten samen. Om elkaars kijk op situaties beter te leren kennen, om zo nog beter samen te werken aan persoonsgerichte zorg.
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/vakmanschap/goed-werk-vitamine-driehoek-bc

Laatste levensfase

Medereiziger
Een reis die door niemand uitgekozen en gewild is, maar die wel gemaakt moest worden.
Wat gebeurt er na de diagnose van een ongeneeslijke ziekte bij de partner?
Degene die ziek is en de mantelzorger maken samen een reis, met een voor de partner bekende eindbestemming.
De naaste reist mee, tot de dood. Hoe doe je dat, het leven samen afronden?
Wat heeft de mantelzorger nodig om overeind te blijven? Hoe maak je van die periode een waardevolle tijd?
Hoe vindt de mantelzorger een goed evenwicht tussen werk en thuis? Hoe kunnen de eventuele kinderen gesteund worden?
In Medereiziger deelt Marcella Tam haar ervaringen, aangevuld met herkenbare verhalen van andere medereizigers.
Dat afgewisseld met theoretische inzichten en praktische handvatten voor naasten.
Daarnaast biedt het een handreiking voor de samenwerking tussen zorgverleners en naasten.
https://stilinovi.nl/shop/medereiziger-2e-druk/

Naasten
Wat betekent het voor mensen om zorg te geven of zorg te krijgen in de laatste levensfase?

De strips uit de graphic novel Naasten geven een indruk van hoe mantelzorgers en zorgbehoevenden zich kunnen voelen in de palliatieve fase. Het is een handig boek voor professionals en vrijwilligers die daadwerkelijk contact hebben met mantelzorgers en cliënten. Om samen in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over: ‘Wat herken je uit het boek of juist niet?’, ‘Wat raakt je?’ en ‘Wat zegt het jou over wat belangrijk is in de ondersteuning van mantelzorgers?’.
Ook kun je het boek gebruiken als onderwijsmateriaal.
Meer informatie over het boek en achterliggende onderzoeksproject vind je op https://www.radboudumc.nl/nieuws/2019/uniek-stripboek-over-mantelzorg-in-de-palliatieve-fase
Het boek is verkrijgbaar via (strip)boekhandels of direct via uitgeverij Oogachtend.

Wensenboekje
Het wensenboekje is een hulpmiddel voor mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Hierin kunnen ze opschrijven wat ze belangrijk vinden in het leven en welke wensen en keuzes ze hebben in de tijd die hen rest.
https://doodgewoonbespreekbaar.nl/stem-producten

Psychiatrische problematiek

Focus op familie
Bij de behandeling van psychiatrische problematiek.
http://www.bsl.nl/shop/focus-op-familie-bij-de-behandeling-van-psychiatrische-problematiek-9789036820455

Opvoeden bij ziekte en zorg

Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg
Wat is goed ouderschap in gezinnen waarin sprake is van ziekte en zorg?
In dit boek worden opvattingen van kinderen, ouders, beroepskrachten en overheden over goed ouderschap, weergegeven.
Het boek zet aan tot een dialoog over grondslagen van opvoeding bij ziekte en zorg.
https://eburon.nl/product/goed_ouderschap_bij_ziekte_en_zorg/

Wegwijs maken in ‘mantelzorg’

MantelKRACHT
MantelzorgNL biedt een blad speciaal voor mensen die zorgen voor een naaste. Het magazine is bedoeld om te informeren en te inspireren, maar ook om lekker weg te lezen en te ontspannen. Leden ontvangen het blad gratis thuis en publicaties zijn ook los te bestellen.
https://www.mantelzorg.nl/publicaties/

Reisgids Mantelzorg; wegwijs in de zorg voor ouderen
Mantelzorgers verdwalen regelmatig in het oerwoud van regels, instanties en emoties waarmee ze te maken krijgen. In dit boek van L. Schmit Jongbloed en D. Riksen komen verschillende mantelzorgroutes (acuut, achteruitgang, na ziekenhuisopname, beginnende dementie) aan bod. Voor elke relevante route worden praktische tips gegeven over wie kom je tegen, wat moet eerst en wat kan later en wie betaalt wat.
https://www.reisgidsmantelzorg.nl

Werk en mantelzorg

Mantelzorg en werk in balans
Hoe creëert een werkende mantelzorger een goede balans tussen arbeid en zorg, tussen werk en privé? Wat kunnen professionals doen die in contact komen met de werkende mantelzorger en wat kan de werkgever betekenen?
https://www.coutinho.nl/nl/mantelzorg-en-werk-in-balans-9789046906880