Balans en overbelasting

Mantelzorgers kunnen uit balans raken doordat de zorg fysiek, mentaal, emotioneel of gedragsmatig te zwaar of te veel wordt.

Een vanzelfsprekendheid
Mantelzorg is iets dat de meesten ‘gewoon doen’. Ze rollen er plots of geleidelijk in. Waarbij het eigen leven van de mantelzorger, al dan niet met gezin, werk of studie, ook zijn doorgang vraagt.

Verandering van situatie
Gedurende het zorgproces zijn er verschillende fasen. De zorg kan zwaarder of ‘anders’ worden. Het gevoel over de zorg en de relatie tussen de naasten kan ook veranderen. Dat kan invloed hebben op de draagkracht en draaglast.

Dit vraagt van de mantelzorger om regelmatig stil te staan bij vragen als:

  • Hoe gaat het nu met mij?
  • Wat heb ik nu nodig?
  • Hoelang houd ik de zorg op een verantwoorde manier vol?
  • Wie kan me helpen?
  • Hoe kan ik de zorg delen?

Bewustwording
Veel mantelzorgers kunnen hulp gebruiken bij de bewustwording van het risico op overbelasting. Omdat de zorg vaak een vanzelfsprekendheid is, went, grenzen (onbewust) verlegd worden en problemen zich soms gaandeweg opstapelen.

Daarom is het belangrijk dat jij als professional, vrijwilliger of omgeving oog hebt en houdt voor het welbevinden van de mantelzorger. En in gesprek gaat en samen regelmatig evalueert hoe het gaat.

Netwerk inzetten en ondersteuning
Soms hebben mantelzorgers moeite met hulp vragen en weten ze niet goed hoe ze hun netwerk in kunnen zetten. Of denken ze dat er weinig mensen zijn die kunnen helpen, maar blijkt er in de praktijk veel welwillendheid in de omgeving.

Het is interessant om samen de mogelijkheden van het netwerk te onderzoeken. En de werkgever, indien van toepassing, in de situatie mee te nemen. Onze partners kunnen helpen om het netwerk in kaart te brengen.  

Mocht het netwerk weinig mogelijkheden bieden, dan kan er gekeken worden naar vrijwilligersinzet.
Lees hier meer over hoe je mantelzorgers kunt ondersteunen.
Op ‘Samenwerken’ vind je tips over hoe je de zorg samen kunt dragen waardoor de mantelzorger zich gesteund voelt, wat kan bijdragen aan meer balans.

Tips: