Koggenland sociale kaart mantelzorg

Hier vind je nuttige adressen van lokale organisaties die mantelzorgers ondersteunen. Klik op een organisatie om verder te lezen wat het aanbod van de betreffende organisatie inhoudt.

Aangesloten platformorganisaties

Overige nuttige adressen

Alzheimer Nederland afdeling West-Friesland
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie en hun naasten. In Koggenland (Obdam) wordt lotgenotencontact aangeboden.

Bij ‘Lotgenotencontact’ is er een gespreksleider aanwezig en wordt er gepraat over verschillende thema’s. Voorafgaand vindt er een huisbezoek plaats om de mantelzorger en thuissituatie beter te leren kennen. Ook na opname kunnen deelnemers de gespreksgroep blijven bezoeken.

Wat levert lotgenotencontact mantelzorgers op?
Zij kunnen hun gevoelens en ervaringen delen met anderen die in een soortgelijke situatie zitten, het biedt informatie en ondersteuning. Door lotgenotencontact vergroten mantelzorgers hun draagkracht.

Kijk voor het actuele aanbod op:
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland

Mantelzorgcentrum
Het Mantelzorgcentrum richt zich op (potentiële) mantelzorgers en staat naast hen om hun energie en balans te versterken, behouden of terug te krijgen.

Ken je mantelzorgers in Koggenland voor wie het allemaal teveel wordt of die (preventief) willen klankborden met deskundigen? Dan kunnen zij terecht bij het Mantelzorgcentrum.
Het Mantelzorgcentrum biedt een nieuwsbrief en (online) activiteiten voor mantelzorgers.

De mantelzorgmakelaar informeert, ondersteunt, kan administratieve taken overnemen en bemiddelen in de zorg. Dit kan de mantelzorger inzicht, overzicht, grip, opluchting en vertrouwen in de mantelzorgsituatie opleveren.

De consulent mantelzorg kan respijtzorg regelen om mantelzorgers (acuut) te ontlasten.
Mantelzorgers kunnen voor respijtzorgvoorzieningen in Noord Holland terecht op mantelzorgvrij.nl (een initiatief van het Mantelzorgcentrum en hun partners).

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgcentrum.nl of bel naar: 085 – 018 38 90.

Stichting Netwerk
Stichting Netwerk Hoorn is de organisatie voor welzijnswerk in Hoorn met taken in Koggenland. Zij verbinden mensen, versterken eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot worden.
Samen met vrijwilligers en andere organisaties kunnen zij mantelzorgers ondersteunen bij klusjes, samen activiteiten ondernemen en andere behoeften invullen.
In Gemeente Koggenland is Nanda Leeuw ingezet voor het vrijwilligerswerk dat het zorgteam van de gemeente ondersteunt. Daarnaast is zij actief in het opzetten van “onvergetelijke ontmoetingen” in Koggenland.

Contactgegevens Nanda Leeuw:
Telefoonnummer: 0229-855700 (wijkcentrum De Zaagtand)
E-mail: n.leeuw@netwerkhoorn.nl
Website: https://netwerkhoorn.nl

WarmThuis
Klein Suydermeer biedt voor mensen met dementie een logeerhuis, een sociëteit als ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten en een woonvoorziening op een voormalig boerenerf.
https://warmthuis.nl/locaties-klein-suydermeer-zuidermeer/

Wijkleercentrum Avenhorn
De studenten van het Wijkleercentrum bieden alle kwetsbare inwoners – van jong tot oud- van de gemeente Koggenland, gratis een helpende hand.
Zij zijn er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op welzijnsgebied. Ook voor de mantelzorger kan de student een ondersteuning zijn.
Neem voor meer informatie contact op met de Wijkleermakelaar Claudia Heerens:
Telefoonnummer: 06-46843713
E-mail: m.l.heerens@horizoncollege.nl

Zorgboerderij Klaverweide
De zorgboerderij biedt dagbesteding (respijtzorg) aan nog thuiswonende ouderen met dementie, parkinson, de gevolgen van een herseninfarct of die last hebben van een sociaal isolement.
Ouderen met psycho-geriatrische klachten kunnen terecht voor dagbesteding en dagopvang.
https://zorgboerderijklaverweide.nl

Landelijk
Regionaal
Lokaal
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Koggenland
Medemblik
Opmeer
Stede Broec
Kennisbank